za rok 2020

Oświadczenia o stanie majątkowym za 2020 R.

Oświadczenia o stanie majątkowym prokuratorów

Oświadczenia o stanie majątkowym prokuratorów zgodnie z приказ Национального прокурора №,,pl,относительно разглашения имущественных деклараций прокуроров организационных подразделений прокуратуры,,pl,они подлежат публикации на сайте данной прокуратуры,,pl,Издание подлежит имущественным декларациям прокуроров Слупской районной прокуратуры,,pl,вышеупомянутый порядок,,pl,Заявления о собственности на,,pl,Декларации о финансовом положении прокуроров в соответствии с,,pl,приказ Национального прокурора №,,pl 23/16 из 10 Мочь 2016 R. w sprawie udostępniania oświadczeń majątkowych prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury podlegają publikacji na stronie internetowej danej prokuratury.

Publikacji podlegają oświadczenia majątkowe prokuratorów prokuratur okręgu słupskiego, co do których nie zostały złożone wnioski o objęcie informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli tajności “zastrzeżone”, a w wypadku złożenia wniosku publikacja następuje zgodnie z decyzją prokuratora przełożonego (§ 4 в 5 w/w zarządzenia).

Oświadczenia majątkowe prokuratorów i asesorów Prokuratury Rejonowej w Słupsku w alfabetycznej kolejności:

Budnik Lech 01– w związku z opuszczeniem stanowiska asesora na dzień 08.09.2020r.

Budnik Lech 02 – w związku z objęciem stanowiska prokuratora na dzień 08.09.2020r.

Okoniewska Bogumiła – в связи с выходом на пенсию,,pl,в связи с выходом на пенсию,,pl,в связи с выходом на пенсию,,pl