Pomoc Ofiarom Przemocy w RodzinieInformacje dla osób doświadczających Przemocy w Rodzinie

Plakat B-1 Pokrzywdzeni 2019


niebieska_linia_logo

Informacja o zajęciach edukacyjno – korekcyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz o placówkach pomocowych dla osób doświadczających przemocy w rodzinie – PDF документ


    • Список центров Специалист по поддержке жертв бытового насилия и исправительных программ – образование для лиц, совершивших насилие в семье для 2016 года. – PDF документ
  • Список центров Специалист по поддержке жертв бытового насилия и исправительных программ – образовательные программы для лиц, совершивших насилие в семье в год 2014 R. – Dokument MS Excel

Перечень учреждений, которые помогли жертвам насилия в семье Поморском – Dokument MS Excel


РЕЕСТР руководством профессионалов в Поморском воеводстве – Dokument MS Excel


РЕГИСТРАЦИЯ ПОЛЕТОВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАЗМЕЩЕНИЕ место в Поморском воеводстве – Dokument MS Excel


Национальная программа по предупреждению насилия в семье на период 2014-2020 – PDF документ


База данных надзора или координации Услуги по эксплуатации возложена задача предотвращения насилия в семье в провинции(обновить в течение дня 1.12.2014 лет) – Dokument MS Excel


Poniżej zamieszczono odnośnik do strony internetowej ministerstwa sprawiedliwości na której znajduje się wykaz podmiotów i organizacji świadczących świadczących pomoc na rzecz ofiar przestępstw oraz członków ich rodzin.

Ссылка на -Социальные жертв преступлений и членов их семей - список лиц и организаций,