Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe

Publikacja sprawozdań finansowych Prokuratury Okręgowej w Słupsku następuje na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetowych jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2017 poz. 1911, §34 , pkt. 9)

(Publikacja Sprawozdań Finansowych również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem : https://pk.gov.pl/prokuratura/jednostki-podlegle/prokuratura-regionalna-w-gdansku/prokuratura-okregowa-w-slupsku/statystyki-sprawozdania-kontrole-11/statystyki-sprawozdania-kontrole-39/)

Sprawozdania finansowe za rok 2018

Nazwa sprawozdania

Pliki do pobrania

BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018r.

Pobierz plik

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018r.

Pobierz plik

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU  jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018r.

Pobierz plik

INFORMACJA DODATKOWA sporządzona na dzień 31.12.2018r.

Pobierz plik


Sprawozdania finansowe za rok 2019

Nazwa sprawozdania

Pliki do pobrania

BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019r.

Pobierz plik

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019r.

Pobierz plik

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU  jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019r.

Pobierz plik

INFORMACJA DODATKOWA sporządzona na dzień 31.12.2019r.

Pobierz plik


Sprawozdania finansowe za rok 2020

Nazwa sprawozdania

Pliki do pobrania

BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2020r.

Pobierz plik

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2020r.

Pobierz plik

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU  jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2020r.

Pobierz plik

INFORMACJA DODATKOWA sporządzona na dzień 31.12.2020r.

Pobierz plik

Serwis Prokuratury Okręgowej w Słupsku używa plików cookies. W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ustawić prawa dostępu i przechowywania tych plików. Kontynuując przeglądanie serwisu bez zmian ustawień przeglądarki dobrowolnie akceptujesz zapisywanie plików cookies.
POLITYKA PRYWATNOŚCI