Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe

Publikacja sprawozdań finansowych Prokuratury Okręgowej w Słupsku następuje na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, haushaltsmäßige territoriale Selbstverwaltungseinheiten,,pl,Haushaltseinheiten,,pl,kommunale Haushaltsinstitutionen,,pl,Staatsmittel und staatliche Haushaltseinheiten mit Sitz außerhalb der Grenzen der Republik Polen,,pl,§34,,en,Jahresabschluss für das Jahr,,pl,Name des Berichts,,pl,VERMÖGENSÜBERSICHT der zum 31.12.2014 vorbereiteten Haushaltseinheit,,pl,Laden Sie die Datei herunter,,pl,GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG der zum 31.12.2014 erstellten Haushaltseinheit,,pl,ÄNDERUNG DES FONDS DES FUDE-UNTERNEHMENS ZUM 31.12.2014,,pl, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (ABl. 2017 pos. 1911, §34 , Punkt. 9)

(Publikacja Sprawozdań Finansowych również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem : https://pk.gov.pl/prokuratura/jednostki-podlegle/prokuratura-regionalna-w-gdansku/prokuratura-okregowa-w-slupsku/statystyki-sprawozdania-kontrole-11/statystyki-sprawozdania-kontrole-39/)

Sprawozdania finansowe za rok 2018

Nazwa sprawozdania

Pliki do pobrania

BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018r.

Pobierz plik

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018r.

Pobierz plik

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018r.

Pobierz plik

INFORMACJA DODATKOWA sporządzona na dzień 31.12.2018r.

Pobierz plik


Sprawozdania finansowe za rok 2019

Nazwa sprawozdania

Pliki do pobrania

BILANZ der zum 31. Dezember 2019 erstellten Haushaltseinheit,,pl,GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG der zum 31. Dezember 2019 erstellten Haushaltseinheit,,pl,ÄNDERUNGSERKLÄRUNG DES FINANCIAL UNIT FUND zum 31.12.2019,,pl,ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN erstellt zum 31.12.2019,,pl,BILANZ der zum 31. Dezember 2019 erstellten Haushaltseinheit,,pl,GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG der zum 31. Dezember 2019 erstellten Haushaltseinheit,,pl,ÄNDERUNGSERKLÄRUNG DES FINANCIAL UNIT FUND zum 31.12.2019,,pl.

Pobierz plik

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019r.

Pobierz plik

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019r.

Pobierz plik

INFORMACJA DODATKOWA sporządzona na dzień 31.12.2019r.

Pobierz plik


Sprawozdania finansowe za rok 2020

Nazwa sprawozdania

Pliki do pobrania

BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2020r.

Pobierz plik

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2020r.

Pobierz plik

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2020r.

Pobierz plik

INFORMACJA DODATKOWA sporządzona na dzień 31.12.2020r.

Pobierz plik