KONTAKT

Pages

RSS Kanał informacyjny PK

Sprawozdania finansowe

Publikacja sprawozdań finansowych Prokuratury Okręgowej w Słupsku następuje na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, haushaltsmäßige territoriale Selbstverwaltungseinheiten,,pl,Haushaltseinheiten,,pl,kommunale Haushaltsinstitutionen,,pl,Staatsmittel und staatliche Haushaltseinheiten mit Sitz außerhalb der Grenzen der Republik Polen,,pl,§34,,en,Jahresabschluss für das Jahr,,pl,Name des Berichts,,pl,VERMÖGENSÜBERSICHT der zum 31.12.2014 vorbereiteten Haushaltseinheit,,pl,Laden Sie die Datei herunter,,pl,GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG der zum 31.12.2014 erstellten Haushaltseinheit,,pl,ÄNDERUNG DES FONDS DES FUDE-UNTERNEHMENS ZUM 31.12.2014,,pl, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (ABl. 2017 pos. 1911, §34 , Punkt. 9)

(Publikacja Sprawozdań Finansowych również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem : https://pk.gov.pl/prokuratura/jednostki-podlegle/prokuratura-regionalna-w-gdansku/prokuratura-okregowa-w-slupsku/statystyki-sprawozdania-kontrole-11/statystyki-sprawozdania-kontrole-39/)

 

Sprawozdania finansowe za rok 2018

Nazwa sprawozdania

Pliki do pobrania

BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018r.

Pobierz plik

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018r.

Pobierz plik

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018r.

Pobierz plik

INFORMACJA DODATKOWA sporządzona na dzień 31.12.2018r.

Pobierz plik