Financial Statements,,pl,Publication of the financial statements of the District Prosecutor's Office in Słupsk is based on,,pl,Ordinance of the Minister of Development and Finance dated,,pl,on accounting and chart plans for the state budget,,pl,budgetary territorial self-government units,,pl,budgetary units,,pl,local government budgetary establishments,,pl,state earmarked funds and state budgetary units with headquarters outside the borders of the Republic of Poland,,pl,§34,,en,Financial statements for the year,,pl,Name of the report,,pl

Financial Statements,,pl,Publication of the financial statements of the District Prosecutor's Office in Słupsk is based on,,pl,Ordinance of the Minister of Development and Finance dated,,pl,on accounting and chart plans for the state budget,,pl,budgetary territorial self-government units,,pl,budgetary units,,pl,local government budgetary establishments,,pl,state earmarked funds and state budgetary units with headquarters outside the borders of the Republic of Poland,,pl,§34,,en,Financial statements for the year,,pl,Name of the report,,pl

Publikacja sprawozdań finansowych Prokuratury Okręgowej w Słupsku następuje na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetowych jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (OJ. 2017 pos. 1911, §34 , point. 9)

(Publikacja Sprawozdań Finansowych również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem : https://pk.gov.pl/prokuratura/jednostki-podlegle/prokuratura-regionalna-w-gdansku/prokuratura-okregowa-w-slupsku/statystyki-sprawozdania-kontrole-11/statystyki-sprawozdania-kontrole-39/)

Sprawozdania finansowe za rok 2018

Nazwa sprawozdania

Pliki do pobrania

BALANCE SHEET of the budgetary unit prepared as at 31/12/2018,,pl,download file,,pl,PROFIT AND LOSS ACCOUNT of the budgetary unit prepared as at 31/12/2018,,pl,STATEMENT OF CHANGES IN THE FUND OF THE FUDE UNDERTAKING DRAWN UP AT 31/12/2018,,pl,ADDITIONAL INFORMATION prepared as at 31/12/2018,,pl.

Pobierz plik

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018r.

Pobierz plik

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018r.

Pobierz plik

INFORMACJA DODATKOWA sporządzona na dzień 31.12.2018r.

Pobierz plik


Sprawozdania finansowe za rok 2019

Nazwa sprawozdania

Pliki do pobrania

BALANCE SHEET of the budgetary unit prepared as at December 31, 2019,,pl,PROFIT AND LOSS ACCOUNT of the budgetary unit prepared as at December 31, 2019,,pl,STATEMENT OF CHANGES IN THE FINANCIAL UNIT FUND drawn up as at 31.12.2019,,pl,ADDITIONAL INFORMATION prepared as at 31.12.2019,,pl.

Pobierz plik

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019r.

Pobierz plik

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019r.

Pobierz plik

INFORMACJA DODATKOWA sporządzona na dzień 31.12.2019r.

Pobierz plik


Sprawozdania finansowe za rok 2020

Nazwa sprawozdania

Pliki do pobrania

BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2020r.

Pobierz plik

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2020r.

Pobierz plik

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2020r.

Pobierz plik

INFORMACJA DODATKOWA sporządzona na dzień 31.12.2020r.

Pobierz plik