Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe

Publikacja sprawozdań finansowych Prokuratury Okręgowej w Słupsku następuje na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetowych jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (OJ. 2017 POS. 1911, §34 , точка. 9)

(Publikacja Sprawozdań Finansowych również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem : https://pk.gov.pl/prokuratura/jednostki-podlegle/prokuratura-regionalna-w-gdansku/prokuratura-okregowa-w-slupsku/statystyki-sprawozdania-kontrole-11/statystyki-sprawozdania-kontrole-39/)

Финансовая отчетность за год,,pl,Название отчета,,pl,БАЛАНС бюджетного подразделения, составленный по состоянию на 31.12.2008 г.,,pl,Скачать файл,,pl,ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ бюджетной единицы, составленный по состоянию на 31.12.2008,,pl,ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ФОНДЕ FUDE, ПОДГОТОВЛЕННЫХ НА 31.12.2008,,pl,ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, подготовленная по состоянию на 31/12/2018,,pl 2018

Nazwa sprawozdania

Pliki do pobrania

BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018r.

Pobierz plik

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018r.

Pobierz plik

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018r.

Pobierz plik

INFORMACJA DODATKOWA sporządzona na dzień 31.12.2018r.

Pobierz plik


Финансовая отчетность за год,,pl,Название отчета,,pl,БАЛАНС бюджетного подразделения, составленный по состоянию на 31.12.2008 г.,,pl,Скачать файл,,pl,ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ бюджетной единицы, составленный по состоянию на 31.12.2008,,pl,ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ФОНДЕ FUDE, ПОДГОТОВЛЕННЫХ НА 31.12.2008,,pl,ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, подготовленная по состоянию на 31/12/2018,,pl 2019

Nazwa sprawozdania

Pliki do pobrania

BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019r.

Pobierz plik

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019r.

Pobierz plik

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019r.

Pobierz plik

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, подготовленная по состоянию на 31.12.2019,,pl,БАЛАНС бюджетного подразделения, составленный по состоянию на 31 декабря 2019 года,,pl,ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ бюджетной единицы, составленный по состоянию на 31 декабря 2019 года,,pl,ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ФОНДА ФИНАНСОВОГО ЕДИНИЦЫ, составленного по состоянию на 31.12.2019,,pl,ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, подготовленная по состоянию на 31.12.2019,,pl.

Pobierz plik


Финансовая отчетность за год,,pl,Название отчета,,pl,БАЛАНС бюджетного подразделения, составленный по состоянию на 31.12.2008 г.,,pl,Скачать файл,,pl,ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ бюджетной единицы, составленный по состоянию на 31.12.2008,,pl,ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ФОНДЕ FUDE, ПОДГОТОВЛЕННЫХ НА 31.12.2008,,pl,ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, подготовленная по состоянию на 31/12/2018,,pl 2020

Nazwa sprawozdania

Pliki do pobrania

BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2020r.

Pobierz plik

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2020r.

Pobierz plik

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2020r.

Pobierz plik

INFORMACJA DODATKOWA sporządzona na dzień 31.12.2020r.

Pobierz plik