Wyniki II etapu konkursu na stanowisko księgowego w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku – 3009-4.1111.6.2021

Слупск, из 23 grudnia 2021r.

3009-4.1111.6.2021

Wyniki

II etapu konkursu na stanowisko księgowego Прокуратура в Слупске

Po przeprowadzeniu w dniu 23 grudnia 2021r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku II etapu konkursu na stanowisko księgowego Prokuratury Okręgowej w Słupsku, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż do II etapu tego konkursu przystąpiło 2 kandydatów, przy czym poszczególni kandydaci po procentowym przeliczeniu poprawnie udzielonych odpowiedzi na pytania testowe uzyskali po zaokrągleniu następującą liczbę punktów podczas tego etapu konkursu:

  1. Podskarbi Karina 8,5 – po procentowym przeliczeniu: 4,25 – po zaokrągleniu – 4 точка.
  1. Zarzycka-Nowaczyńska Justyna 12,5 – po procentowym przeliczeniu: 6,25 – po zaokrągleniu – 6 точка.

Zgodnie z § 9 пункт. 1 lit. a i b Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 Январь 2008. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 j.t.), при проведении второго этапа конкурса на официальную должность кандидат оценивается по балльной шкале в диапазоне от,,pl,он квалифицирован,,pl,в качестве кандидата, который на втором этапе конкурса получил более,,pl,Результаты второго этапа конкурса на должность полномочного представителя по,,pl 1 из 10, a następnie ustala się listę kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu, если это возможно,,pl,пропорции трех кандидатов на одно рабочее место,,pl,Конкурсная комиссия приняла,,pl,что третий этап этого конкурса,,pl,заключающийся в проведении интервью, в частности, направлено на оценку навыков практического использования кандидатских знаний о сфере задач, выполняемой на рабочем месте,,pl,квалифицированный персонал,,pl,который получил более,,pl,из возможных точек,,pl,следит за людьми,,pl, w proporcji trzech kandydatów na jedno miejsce pracy.

С учетом приведенных выше, Komisja Konkursowa uchwaliła, что до третьего этапа этого конкурса,,pl,Следующие лица имеют право на собеседование,,pl,Результаты второго этапа конкурса на должность помощника прокурора в районной прокуратуре в Слупске,,pl, polegającego na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej w szczególności zmierzającej do dokonania oceny umiejętności wykorzystania w praktyce wiedzy kandydata z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, Конкурс проблемы, zakwalifikowały się:

  1. Zarzycka-Nowaczyńska Justyna 6 точка.
  2. Podskarbi Karina 4 точка.

Третий этап конкурса заключается в преобразовании интервью будет проходить,,pl,Результаты второго этапа конкурса на стажировку на должность аудитора в районной прокуратуре в Слупске,,pl 30 grudnia 2021r. в. 10.00 w Gabinecie nr 81 (Третий этаж) Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Лещинский 10.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Paweł Wnuk

Prokurator Prokuratury Okręgowej w Słupsku