Wyniki II etapu konkursu na staż na stanowisko audytora w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.3.2017

Słupsk, dnia 08 września 2017r.

PO IV WOS 1111.3.2017

 

Wyniki

II etapu konkursu na staż na stanowisko audytora

w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku

 

 

Po przeprowadzeniu w dniu 08 września 2017r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku drugiego etapu konkursu na staż na stanowisko audytora w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż do drugiego etapu tego konkursu przystąpiło 2 kandydatów, przy czym poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę punktów:

  1. Błażejczyk Wojciech – 15 poprawnych odpowiedzi co odpowiada 6 pkt.
  2. Ochniowska Małgorzata – 13 poprawnych odpowiedzi co odpowiada 5,2 pkt.

  

Zgodnie z § 9 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 j.t.), przeprowadzając drugi etap konkursu na staż na stanowisko urzędnicze dokonuje się oceny każdego kandydata wyrażonej w skal punktowej w przedziale od 1 do 10, a następnie ustala się listę kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu, o ile to możliwe, w proporcji trzech kandydatów na jedno miejsce pracy.

 

Mając na uwadze powyższe, Komisja Konkursowa uchwaliła, iż do trzeciego etapu niniejszego konkursu, polegającego na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej w szczególności zmierzającej do dokonania oceny umiejętności wykorzystania w praktyce wiedzy kandydata z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy, zakwalifikowały się osoby, które uzyskały więcej niż 50% z możliwych do uzyskania punktów; to jest następujące osoby:

  1. Błażejczyk Wojciech – 15 poprawnych odpowiedzi co odpowiada 6 pkt.
  2. Ochniowska Małgorzata – 13 poprawnych odpowiedzi co odpowiada 5,2 pkt.

 

Trzeci etap konkursu polegający na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej odbędzie się w dniu 20 września 2017r. o godz. 10.00 w Sali Posiedzeń nr 67 Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 10.

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Beata Buchwald

Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego


Wyniki II etapu konkursu na staż na stanowisko audytora w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.3.2017 – dokument PDF