Results of the second stage of the competition for an internship for the position of auditor in the District Prosecutor's Office in Slupsk,pl – PO IV WOS 1111.3.2017

Slupsk, of 08 września 2017r.

PO IV WOS 1111.3.2017

 

Results,,pl,The second stage of the competition for an internship for the position of auditor,,pl,at the headquarters of the Regional Prosecutor's Office in Slupsk second stage of the competition for an internship for the position of auditor in the District Prosecutor's Office in Slupsk,,pl,that the second stage of the competition acceded,,pl,candidates,,pl,whereby the candidates received the following number of points,,pl,Błażejczyk Wojciech -,,pl,which corresponds to the correct answer,,pl,Ochniowska Małgorzata -,,pl,According to §,,pl,a and b of the Minister of Justice,,pl

II etapu konkursu na staż na stanowisko audytora

the Prosecutor's Office in Slupsk

Po przeprowadzeniu w dniu 08 września 2017r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku drugiego etapu konkursu na staż na stanowisko audytora w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż do drugiego etapu tego konkursu przystąpiło 2 kandydatów, przy czym poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę punktów:

  1. Błażejczyk Wojciech – 15 poprawnych odpowiedzi co odpowiada 6 point.
  2. Ochniowska Małgorzata – 13 poprawnych odpowiedzi co odpowiada 5,2 point.

Zgodnie z § 9 paragraph. 1 lit. a i b Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 January 2008. on detailed procedure and manner of conducting competitions for clerical internship in court and the prosecutor's office,,pl,Dz.U.2014.400 j.t.,,en,carrying out the second stage of the competition for an internship for the position of clerical shall assess each candidate expressed in point scale ranging from,,pl,and then determine the list of candidates qualified for the third stage of the competition,,pl,if possible,,pl,the proportions of the three candidates for one job,,pl,Competition Commission adopted,,pl,that the third stage of this competition,,pl (Dz.U.2014.400 j.t.), przeprowadzając drugi etap konkursu na staż na stanowisko urzędnicze dokonuje się oceny każdego kandydata wyrażonej w skal punktowej w przedziale od 1 of 10, a następnie ustala się listę kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu, o ile to możliwe, w proporcji trzech kandydatów na jedno miejsce pracy.

Given the above, Komisja Konkursowa uchwaliła, iż do trzeciego etapu niniejszego konkursu, consisting in carrying out the interview, in particular, aimed to assess the skills of practical use of a candidate's knowledge of the scope of tasks performed in the workplace,,pl,qualified persons,,pl,which received more than,,pl,of possible points,,pl,is following people,,pl,The third stage of the competition consists in converting the interview will be held on,,pl,Results of the second stage of the competition for an internship for the position of auditor in the District Prosecutor's Office in Slupsk,,pl, the competition concerns, zakwalifikowały się osoby, które uzyskały więcej niż 50% z możliwych do uzyskania punktów; to jest następujące osoby:

  1. Błażejczyk Wojciech – 15 poprawnych odpowiedzi co odpowiada 6 point.
  2. Ochniowska Małgorzata – 13 poprawnych odpowiedzi co odpowiada 5,2 point.

Trzeci etap konkursu polegający na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej odbędzie się w dniu 20 września 2017r. at. 10.00 w Sali Posiedzeń nr 67 Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczynski 10.

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Beata Buchwald

Head of Organizational IV-Court


Wyniki II etapu konkursu na staż na stanowisko audytora w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.3.2017 – PDF document