Wyniki II etapu konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.4.2019

Słupsk, dnia 17 lipca 2019r.

PO IV WOS 1111.4.2019

Wyniki

II etapu konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Okręgowej  w Słupsku

 

Po przeprowadzeniu w dniu 17 lipca 2019r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku drugiego etapu konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Okręgowej  w Słupsku, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż do drugiego etapu tego konkursu przystąpiło 13 kandydatów, przy czym poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę punktów:

 1. Bransewicz Agnieszka…………10 pkt.
 2. Domaros Aleksandra…………6 pkt.
 3. Głuszyk Natalia…………………3 pkt.
 4. Grabert Anna……………………8 pkt.
 5. Jacewicz Agnieszka……………6 pkt
 6. Kluz Joanna………………………10 pkt.
 7. Łangowska Sylwia………………9 pkt.
 8. Olszak Magdalena………………8 pkt.
 9. Siedlecka Paulina………………7 pkt.
 10. Świątek-Brzezińska Anna…5 pkt.
 11. Tempska Ewa……………………3 pkt.
 12. Twardowska Justyna…………3 pkt.
 13. Zieliński Marek…………………1 pkt.

 

Zgodnie z § 9 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 j.t.), przeprowadzając drugi etap konkursu na staż na stanowisko urzędnicze dokonuje się oceny każdego kandydata wyrażonej w skal punktowej w przedziale od 1 do 10, a następnie ustala się listę kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu, o ile to możliwe, w proporcji trzech kandydatów na jedno miejsce pracy. Mając na uwadze powyższe, Komisja Konkursowa uchwaliła, iż do trzeciego etapu niniejszego konkursu, polegającego na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej w szczególności zmierzającej do dokonania oceny umiejętności wykorzystania w praktyce wiedzy kandydata z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy, zakwalifikowały się osoby, które uzyskały podczas drugiego etapu konkursu więcej niż 50% z możliwych do uzyskania punktów; to jest następujące osoby:

 1. Bransewicz Agnieszka 10 pkt.
 2. Domaros Aleksandra 6 pkt.
 3. Grabert Anna 8 pkt.
 4. Jacewicz Agnieszka 6 pkt
 5. Kluz Joanna 10 pkt.
 6. Łangowska Sylwia 9 pkt.
 7. Olszak Magdalena 8 pkt.
 8. Siedlecka Paulina 7 pkt.

 

 

Trzeci etap konkursu polegający na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej odbędzie się w dniu 24 lipca 2019r. o godz. 10.00 w Sali nr 81 Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 10.

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Irena Wojcieszak

Prokurator Prokuratury Okręgowej