Wyniki II etapu konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.4.2019

Slupsk, von 17 lipca 2019r.

PO IV WOS 1111.4.2019

Ergebnisse,,pl,Die zweite Stufe des Wettbewerbs für ein Praktikum für die Position des Abschlussprüfers,,pl,am Sitz des Büros der regionalen Staatsanwaltschaft in Slupsk zweiter Phase des Wettbewerbs für ein Praktikum für die Position des Abschlussprüfers in der Bezirksstaatsanwaltschaft in Slupsk,,pl,dass die zweite Stufe des Wettbewerbs beigetreten,,pl,Kandidaten,,pl,wobei die Kandidaten empfangen die folgende Anzahl von Punkten,,pl,Błażejczyk Wojciech -,,pl,das entspricht die richtige Antwort,,pl,Ochniowska Małgorzata -,,pl,Gemäß §,,pl

Die zweite Phase des Auswahlverfahrens für das Praktikum in der Staatsanwaltschaft,,pl,Bezirk,,pl,in Słupsk,,pl,am Sitz der Bezirksstaatsanwaltschaft in Słupsk, der zweiten Stufe des Auswahlverfahrens für das Praktikum in der Bezirksstaatsanwaltschaft in Słupsk,,pl,Die Ergebnisse der zweiten Phase des Praktikantenwettbewerbs für die offizielle Position in der Bezirksstaatsanwaltschaft in Słupsk,,pl,Die zweite Phase des Auswahlverfahrens für das Praktikum in der Staatsanwaltschaft,,pl,Bezirk,,pl,in Słupsk,,pl Okręgowej in Slupsk

 

Po przeprowadzeniu w dniu 17 lipca 2019r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku drugiego etapu konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż do drugiego etapu tego konkursu przystąpiło 13 kandydatów, przy czym poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę punktów:

 1. Agnieszka Bransewicz…………10 Punkt.
 2. Domaros Aleksandra…………6 Punkt.
 3. Głuszyk Natalia…………………3 Punkt.
 4. Grabert Anna……………………8 Punkt.
 5. Jacewicz Agnieszka……………6 Punkt
 6. Kluz Joanna………………………10 Punkt.
 7. Łangowska Sylwia………………9 Punkt.
 8. Olszak Magdalena………………8 Punkt.
 9. Siedlecka Paulina………………7 Punkt.
 10. Świątek-Brzezińska Anna…5 Punkt.
 11. Tempska Ewa……………………3 Punkt.
 12. Twardowska Justyna…………3 Punkt.
 13. Zieliński Marek…………………1 Punkt.

 

Zgodnie z § 9 Absatz. 1 lit. a und b des Justizministers,,pl,auf detaillierte Verfahren und die Art der Auswahlverfahren für klerikale Praktikum vor Gericht und die Staatsanwaltschaft die Durchführung,,pl,Dz.U.2014.400 J.T.,,en,die zweite Stufe des Wettbewerbs für ein Praktikum für die Position der klerikalen Durchführung wird jeden Kandidaten beurteilen ausgedrückt in Punktskala reicht von,,pl,und dann bestimmen die Liste der Kandidaten für die dritte Stufe des Wettbewerbs qualifiziert,,pl,wenn möglich,,pl,die Anteile der drei Kandidaten für einen Job,,pl,Weko angenommen,,pl 17 Januar 2008. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 j.t.), przeprowadzając drugi etap konkursu na staż na stanowisko urzędnicze dokonuje się oceny każdego kandydata wyrażonej w skal punktowej w przedziale od 1 von 10, a następnie ustala się listę kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu, o ile to możliwe, w proporcji trzech kandydatów na jedno miejsce pracy. Angesichts der oben, Komisja Konkursowa uchwaliła, daß die dritte Stufe des Wettbewerbs,,pl,bestehend in dem Interview Durchführung, insbesondere das Ziel, die Fähigkeiten der praktischen Anwendung eines Kandidaten Kenntnisse über den Umfang der Aufgaben am Arbeitsplatz durchgeführt, um zu bewerten,,pl,qualifizierte Personen,,pl,die empfangen mehr als,,pl,der möglichen Punkte,,pl,wird folgende Personen,,pl,Die dritte Stufe des Wettbewerbs besteht darin, das Interview Umwandlung findet statt am,,pl, polegającego na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej w szczególności zmierzającej do dokonania oceny umiejętności wykorzystania w praktyce wiedzy kandydata z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, die wettbewerbsrechtlichen Bedenken, zakwalifikowały się osoby, które uzyskały podczas drugiego etapu konkursu więcej niż 50% z możliwych do uzyskania punktów; to jest następujące osoby:

 1. Agnieszka Bransewicz 10 Punkt.
 2. Domaros Aleksandra 6 Punkt.
 3. Grabert Anna 8 Punkt.
 4. Jacewicz Agnieszka 6 Punkt
 5. Kluz Joanna 10 Punkt.
 6. Łangowska Sylwia 9 Punkt.
 7. Olszak Magdalena 8 Punkt.
 8. Siedlecka Paulina 7 Punkt.

 

Trzeci etap konkursu polegający na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej odbędzie się w dniu 24 lipca 2019r. bei. 10.00 w Sali nr 81 Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczynski 10.

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Irena Wojcieszak

Prokurator Prokuratury Okręgowej