Wyniki II etapu konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.4.2019

Слупск, из 17 lipca 2019r.

PO IV WOS 1111.4.2019

Wyniki

II etapu konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Okręgowej в Слупске

 

Po przeprowadzeniu w dniu 17 lipca 2019r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku drugiego etapu konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż do drugiego etapu tego konkursu przystąpiło 13 kandydatów, przy czym poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę punktów:

 1. Агнешка Bransewicz…………10 точка.
 2. Domaros Aleksandra…………6 точка.
 3. Głuszyk Natalia…………………3 точка.
 4. Grabert Anna……………………8 точка.
 5. Jacewicz Agnieszka……………6 точка
 6. Kluz Joanna………………………10 точка.
 7. Łangowska Sylwia………………9 точка.
 8. Olszak Магдалена………………8 точка.
 9. Siedlecka Paulina………………7 точка.
 10. Świątek-Brzezińska Anna…5 точка.
 11. Tempska Ewa……………………3 точка.
 12. Twardowska Justyna…………3 точка.
 13. Zieliński Marek…………………1 точка.

 

Zgodnie z § 9 пункт. 1 lit. a i b Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 Январь 2008. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 j.t.), przeprowadzając drugi etap konkursu na staż na stanowisko urzędnicze dokonuje się oceny każdego kandydata wyrażonej w skal punktowej w przedziale od 1 из 10, a następnie ustala się listę kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu, если это возможно,,pl,пропорции трех кандидатов на одно рабочее место,,pl,Конкурсная комиссия приняла,,pl,что третий этап этого конкурса,,pl,заключающийся в проведении интервью, в частности, направлено на оценку навыков практического использования кандидатских знаний о сфере задач, выполняемой на рабочем месте,,pl,квалифицированный персонал,,pl,который получил более,,pl,из возможных точек,,pl,следит за людьми,,pl, w proporcji trzech kandydatów na jedno miejsce pracy. С учетом приведенных выше, Komisja Konkursowa uchwaliła, iż do trzeciego etapu niniejszego konkursu, polegającego na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej w szczególności zmierzającej do dokonania oceny umiejętności wykorzystania w praktyce wiedzy kandydata z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, Конкурс проблемы, zakwalifikowały się osoby, które uzyskały podczas drugiego etapu konkursu więcej niż 50% z możliwych do uzyskania punktów; to jest następujące osoby:

 1. Агнешка Bransewicz 10 точка.
 2. Domaros Aleksandra 6 точка.
 3. Grabert Anna 8 точка.
 4. Jacewicz Agnieszka 6 точка
 5. Kluz Joanna 10 точка.
 6. Łangowska Sylwia 9 точка.
 7. Olszak Магдалена 8 точка.
 8. Siedlecka Paulina 7 точка.

 

Третий этап конкурса заключается в преобразовании интервью будет проходить,,pl,Результаты второго этапа конкурса на стажировку на должность аудитора в районной прокуратуре в Слупске,,pl 24 lipca 2019r. в. 10.00 w Sali nr 81 Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Лещинский 10.

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Ирена Wojcieszak

Prokurator Prokuratury Okręgowej