Wyniki II etapu konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach – PO IV WOS 1111.3.2019

Słupsk, dnia 18 czerwca 2019r.

PO IV WOS 1111.3.2019

Wyniki

II etapu konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach

 

Po przeprowadzeniu w dniu 18 czerwca 2019r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku drugiego etapu konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż do drugiego etapu tego konkursu przystąpiło 7 kandydatów, przy czym poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę punktów:

 

  1. Galczak Anna 1 pkt.
  2. Gibczyński Sylwester 5 pkt.
  3. Ramlow Karina 3 pkt.
  4. Słomińska Natalia 7 pkt.
  5. Studnicka Anna 8 pkt.
  6. Tinelt Katarzyna 8 pkt.
  7. Ziemichód Sebastian 5 pkt.

 

Zgodnie z § 9 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 j.t.), przeprowadzając drugi etap konkursu na staż na stanowisko urzędnicze dokonuje się oceny każdego kandydata wyrażonej w skal punktowej w przedziale od 1 do 10, a następnie ustala się listę kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu, o ile to możliwe, w proporcji trzech kandydatów na jedno miejsce pracy.

Mając na uwadze powyższe, Komisja Konkursowa uchwaliła, iż do trzeciego etapu niniejszego konkursu, polegającego na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej w szczególności zmierzającej do dokonania oceny umiejętności wykorzystania w praktyce wiedzy kandydata z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy, zakwalifikowały się osoby, które uzyskały podczas drugiego etapu konkursu więcej niż 50% z możliwych do uzyskania punktów; to jest następujące osoby:

  1. Słomińska Natalia 7 pkt.
  2. Studnicka Anna 8 pkt.
  3. Tinelt Katarzyna 8 pkt.

 

Trzeci etap konkursu polegający na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej odbędzie się w dniu 25 czerwca 2019r. o godz. 11.00 w Sali  nr 81 Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 10.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

 Paweł Wnuk

Prokurator Prokuratury Okręgowej