Wyniki II etapu konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach – PO IV WOS 1111.3.2021

Słupsk, dnia 10 maja 2021r.

PO IV WOS 1111.3.2021

Wyniki

II etapu konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach

Po przeprowadzeniu w dniu 07 maja 2021r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku drugiego etapu konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż do drugiego etapu tego konkursu przystąpiło 10 kandydatów, przy czym poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę punktów:

 1. Chabowska Justyna              6 pkt
 2. Charchalis Jakub                    6 pkt
 3. Ćwik Roksana                          4 pkt
 4. Harasiuk Agnieszka             4 pkt
 5. Kiedrowska Weronika       5 pkt
 6. Kuczkowska Kamila             9 pkt
 7. Peplińska Katarzyna            6 pkt
 8. Pietrzak Emilia                        6 pkt
 9. Usunięto                                      —–
 10. Stoltmann Daria                     5 pkt

Zgodnie z § 9 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 j.t.), przeprowadzając drugi etap konkursu na staż na stanowisko urzędnicze dokonuje się oceny każdego kandydata wyrażonej w skali punktowej w przedziale od 1 do 10, a następnie ustala się listę kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu, o ile to możliwe, w proporcji trzech kandydatów na jedno miejsce pracy.

Mając na uwadze powyższe, Komisja Konkursowa uchwaliła, iż do III etapu niniejszego konkursu, polegającego na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej w szczególności zmierzającej do dokonania oceny umiejętności wykorzystania w praktyce wiedzy kandydata z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy, zakwalifikowały się osoby, które podczas II etapu konkursu uzyskały więcej niż 50% z możliwych do uzyskania punktów; to jest następujące osoby:

 1. Chabowska Justyna         6 pkt
 2. Charchalis Jakub                6 pkt
 3. Kuczkowska Kamila         9 pkt
 4. Peplińska Katarzyna       6 pkt
 5. Pietrzak Emilia                    6 pkt

Trzeci etap konkursu polegający na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej odbędzie się w dniu 17 maja 2021r. o godz. 09.30 w  Sali nr 81 budynku Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 10.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Paweł Wnuk

Prokurator Prokuratury Okręgowej