Wyniki II etapu konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach – PO IV WOS 1111.3.2021

Slupsk, of 10 maja 2021r.

PO IV WOS 1111.3.2021

Results,,pl,The second stage of the competition for an internship for the position of auditor,,pl,at the headquarters of the Regional Prosecutor's Office in Slupsk second stage of the competition for an internship for the position of auditor in the District Prosecutor's Office in Slupsk,,pl,that the second stage of the competition acceded,,pl,candidates,,pl,whereby the candidates received the following number of points,,pl,Błażejczyk Wojciech -,,pl,which corresponds to the correct answer,,pl,Ochniowska Małgorzata -,,pl,According to §,,pl,a and b of the Minister of Justice,,pl

Of the second stage of the internship competition for the official position in the District Prosecutor's Office in Chojnice,pl

Po przeprowadzeniu w dniu 07 maja 2021r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku drugiego etapu konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż do drugiego etapu tego konkursu przystąpiło 10 kandydatów, przy czym poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę punktów:

 1. Chabowska Justyna 6 point
 2. Charchalis Jakub 6 point
 3. Ćwik Roksana 4 point
 4. Harasiuk Agnieszka 4 point
 5. Kiedrowska Weronika 5 point
 6. Kuczkowska Kamila 9 point
 7. Peplińska Katarzyna 6 point
 8. Pietrzak Emilia 6 point
 9. Usunięto —–
 10. Stoltmann Daria 5 point

Zgodnie z § 9 paragraph. 1 lit. a i b Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 January 2008. on detailed procedure and manner of conducting competitions for clerical internship in court and the prosecutor's office,,pl,Dz.U.2014.400 j.t.,,en,carrying out the second stage of the competition for an internship for the position of clerical shall assess each candidate expressed in point scale ranging from,,pl,and then determine the list of candidates qualified for the third stage of the competition,,pl,if possible,,pl,the proportions of the three candidates for one job,,pl,Competition Commission adopted,,pl,that the third stage of this competition,,pl (Dz.U.2014.400 j.t.), przeprowadzając drugi etap konkursu na staż na stanowisko urzędnicze dokonuje się oceny każdego kandydata wyrażonej w skali punktowej w przedziale od 1 of 10, a następnie ustala się listę kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu, o ile to możliwe, w proporcji trzech kandydatów na jedno miejsce pracy.

Given the above, Komisja Konkursowa uchwaliła, iż do III etapu niniejszego konkursu, consisting in carrying out the interview, in particular, aimed to assess the skills of practical use of a candidate's knowledge of the scope of tasks performed in the workplace,,pl,qualified persons,,pl,which received more than,,pl,of possible points,,pl,is following people,,pl,The third stage of the competition consists in converting the interview will be held on,,pl,Results of the second stage of the competition for an internship for the position of auditor in the District Prosecutor's Office in Slupsk,,pl, the competition concerns, zakwalifikowały się osoby, które podczas II etapu konkursu uzyskały więcej niż 50% z możliwych do uzyskania punktów; to jest następujące osoby:

 1. Chabowska Justyna 6 point
 2. Charchalis Jakub 6 point
 3. Kuczkowska Kamila 9 point
 4. Peplińska Katarzyna 6 point
 5. Pietrzak Emilia 6 point

Trzeci etap konkursu polegający na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej odbędzie się w dniu 17 maja 2021r. at. 09.30 w Sali nr 81 budynku Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczynski 10.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Paweł Wnuk

Prokurator Prokuratury Okręgowej