Wyniki II etapu konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach – PO IV WOS 1111.8.2017

Słupsk, dnia 15 grudnia 2017r.

PO IV WOS 1111.8.2017

 

Wyniki

II etapu konkursu na staż na stanowisko urzędnicze

w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach

 

Po przeprowadzeniu w dniu 15 grudnia 2017r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku drugiego etapu konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż do drugiego etapu tego konkursu przystąpiło 13 kandydatów, przy czym poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę punktów:

 

 1. Andrejczuk Joanna ………….8 pkt.
 2. Chełmowska Karolina ………7 pkt.
 3. Ćwik Roksana ………………….7 pkt.
 4. Dalecka Ewa ……………………5 pkt.
 5. Dolat Michalina ………………4 pkt.
 6. Donarska Kamila …………….5 pkt.
 7. Gołębiewska Justyna ……….6 pkt.
 8. Lick Martyna ………………….7 pkt.
 9. Majkowska Katarzyna ……..6 pkt.
 10. Miszke Piotr …………………..6 pkt.
 11. Ostrowska Anna ……………..8 pkt.
 12. Zdebska Monika ……………..9 pkt.
 13. Zych Daria ……………………..8 pkt.

  

Zgodnie z § 9 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 j.t.), przeprowadzając drugi etap konkursu na staż na stanowisko urzędnicze dokonuje się oceny każdego kandydata wyrażonej w skal punktowej w przedziale od 1 do 10, a następnie ustala się listę kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu, o ile to możliwe, w proporcji trzech kandydatów na jedno miejsce pracy.

Mając na uwadze powyższe, Komisja Konkursowa uchwaliła, iż do trzeciego etapu niniejszego konkursu, polegającego na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej w szczególności zmierzającej do dokonania oceny umiejętności wykorzystania w praktyce wiedzy kandydata z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy, zakwalifikowały się osoby, które uzyskały podczas drugiego etapu konkursu więcej niż 50% z możliwych do uzyskania punktów; to jest następujące osoby:

 

 1. Andrejczuk Joanna …………..8 pkt.
 2. Chełmowska Karolina ……….7 pkt.
 3. Ćwik Roksana …………………..7 pkt.
 4. Gołębiewska Justyna …………6 pkt.
 5. Lick Martyna ……………………7 pkt.
 6. Majkowska Katarzyna ……….6 pkt.
 7. Miszke Piotr …………………….6 pkt.
 8. Ostrowska Anna ……………….8 pkt.
 9. Zdebska Monika ……………….9 pkt.
 10. Zych Daria ……………………….8 pkt.

 

Trzeci etap konkursu polegający na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej odbędzie się w dniu 22 grudnia 2017r. o godz. 10.00 w Sali Posiedzeń nr 67 Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 10.

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Paweł Wnuk

Prokurator Prokuratury Okręgowej


Wyniki II etapu konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach – PO IV WOS 1111.8.2017   – dokument PDF