Wyniki II etapu konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Człuchowie – 3009-4.1111.2.2021

 Słupsk, dnia 25 listopada 2021r.

3009-4.1111.2.2021

Wyniki

II etapu konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Człuchowie

Po przeprowadzeniu w dniu 19 listopada 2021r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku drugiego etapu konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Człuchowie, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż do drugiego etapu tego konkursu przystąpiło 17 kandydatów, przy czym poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę punktów:

 1. Baumgart Marta 2 pkt
 2. Borowiec Wiesława 2 pkt.
 3. Brudnicka Anna 7 pkt.
 4. Bruska Joanna 8 pkt.
 5. Daas Agnieszka 2 pkt.
 6. Idziak Małgorzata 2 pkt.
 7. Jankowska Monika 0 pkt.
 8. Kiedrowska Weronika 7 pkt.
 9. Landowska Kinga                     1 pkt.
 10. Mikołajczak Barbara 5 pkt.
 11. Pankanin Weronika 9 pkt.
 12. Poloczek Maja 1 pkt.
 13. Przyłęcka Anna 2 pkt.
 14. Religa Barbara 1 pkt.
 15. Wronkowska Małgorzata 5 pkt.
 16. Załucka Magdalena 10 pkt.
 17. Zaniewska Daria 6 pkt.

Zgodnie z § 9 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 j.t.), przeprowadzając drugi etap konkursu na staż na stanowisko urzędnicze dokonuje się oceny każdego kandydata wyrażonej w skal punktowej w przedziale od 1 do 10, a następnie ustala się listę kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu, o ile to możliwe, w proporcji trzech kandydatów na jedno miejsce pracy.

Mając na uwadze powyższe, Komisja Konkursowa uchwaliła, iż do trzeciego etapu niniejszego konkursu, polegającego na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej w szczególności zmierzającej do dokonania oceny umiejętności wykorzystania w praktyce wiedzy kandydata z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy, zakwalifikowały się osoby, które uzyskały podczas drugiego etapu konkursu więcej niż 50% z możliwych do uzyskania punktów; to jest następujące osoby:

 1. Brudnicka Anna 7 pkt.
 2. Bruska Joanna 8 pkt.
 3. Kiedrowska Weronika 7 pkt.
 4. Pankanin Weronika 9 pkt.
 5. Załucka Magdalena 10 pkt.
 6. Zaniewska Daria 6 pkt.

Trzeci etap konkursu polegający na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej odbędzie się w dniu 02 grudnia 2021r. o godz. 10.00 w gabinecie nr 81 (III piętro)  Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 10.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Paweł Wnuk

Prokurator Prokuratury Okręgowej