Wyniki II etapu konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Człuchowie – 3009-4.1111.2.2021

Слупск, из 25 listopada 2021r.

3009-4.1111.2.2021

Wyniki

II etapu konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Człuchowie

Po przeprowadzeniu w dniu 19 listopada 2021r. в штаб-квартире районной прокуратуры в Слупске второго этапа конкурса стажировок на должность канцелярии в районной прокуратуре в Члухуве,,pl,Результаты второго этапа конкурса на должности канцелярии в районной прокуратуре в Члухове,,pl,II этап конкурса стажировки на должность канцелярии в районной прокуратуре в Члухове,,pl,в штаб-квартире районной прокуратуры в Слупске второго этапа конкурса стажировок на должность канцелярии в районной прокуратуре в Члухуве,,pl, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż do drugiego etapu tego konkursu przystąpiło 17 kandydatów, przy czym poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę punktów:

 1. Baumgart Marta 2 точка
 2. Borowiec Wiesława 2 точка.
 3. Brudnicka Anna 7 точка.
 4. Bruska Joanna 8 точка.
 5. Daas Agnieszka 2 точка.
 6. Idziak Małgorzata 2 точка.
 7. Jankowska Monika 0 точка.
 8. Kiedrowska Weronika 7 точка.
 9. Landowska Kinga 1 точка.
 10. Mikołajczak Barbara 5 точка.
 11. Pankanin Weronika 9 точка.
 12. Poloczek Maja 1 точка.
 13. Przyłęcka Anna 2 точка.
 14. Religa Barbara 1 точка.
 15. Wronkowska Małgorzata 5 точка.
 16. Załucka Magdalena 10 точка.
 17. Zaniewska Daria 6 точка.

Zgodnie z § 9 пункт. 1 lit. a i b Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 Январь 2008. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 j.t.), przeprowadzając drugi etap konkursu na staż na stanowisko urzędnicze dokonuje się oceny każdego kandydata wyrażonej w skal punktowej w przedziale od 1 из 10, a następnie ustala się listę kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu, если это возможно,,pl,пропорции трех кандидатов на одно рабочее место,,pl,Конкурсная комиссия приняла,,pl,что третий этап этого конкурса,,pl,заключающийся в проведении интервью, в частности, направлено на оценку навыков практического использования кандидатских знаний о сфере задач, выполняемой на рабочем месте,,pl,квалифицированный персонал,,pl,который получил более,,pl,из возможных точек,,pl,следит за людьми,,pl, w proporcji trzech kandydatów na jedno miejsce pracy.

С учетом приведенных выше, Komisja Konkursowa uchwaliła, iż do trzeciego etapu niniejszego konkursu, polegającego na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej w szczególności zmierzającej do dokonania oceny umiejętności wykorzystania w praktyce wiedzy kandydata z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, Конкурс проблемы, zakwalifikowały się osoby, które uzyskały podczas drugiego etapu konkursu więcej niż 50% z możliwych do uzyskania punktów; to jest następujące osoby:

 1. Brudnicka Anna 7 точка.
 2. Bruska Joanna 8 точка.
 3. Kiedrowska Weronika 7 точка.
 4. Pankanin Weronika 9 точка.
 5. Załucka Magdalena 10 точка.
 6. Zaniewska Daria 6 точка.

Третий этап конкурса заключается в преобразовании интервью будет проходить,,pl,Результаты второго этапа конкурса на стажировку на должность аудитора в районной прокуратуре в Слупске,,pl 02 grudnia 2021r. в. 10.00 w gabinecie nr 81 (Третий этаж) Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Лещинский 10.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Paweł Wnuk

Prokurator Prokuratury Okręgowej