KOMUNIKAT – PO VII WB 262.1.2018

Słupsk, dnia  2 marca 2018 r.

PO VII WB 262.1.2018

KOMUNIKAT

Adresaci : Podmioty gospodarcze zainteresowane świadczeniem usług : holowania
i przechowywania pojazdów zabezpieczonych do prowadzonych postępowań na obszarze działania Prokuratury Okręgowej w Słupsku oraz Prokuratury Rejonowej
w Słupsku, Lęborku, Bytowie, Miastku, Człuchowie, Chojnicach

 

W związku ze zbliżającym się upływem terminów obowiązywania umów dotyczących świadczenia usług : holowania i przechowywania pojazdów zabezpieczonych do prowadzonych postępowań Prokuratura Okręgowa w Słupsku zaprasza zainteresowane podmioty świadczące w/w usługi do składania ofert na świadczenie usług  w terminie do dnia 7 marca 2018 r.

Oferty należy przygotować ściśle według przygotowanego wzoru formularza ofertowego

Oferty należy składać pisemnie do Prokuratury Okręgowej w Słupsku lub skan podpisanej oferty należy przesłać na adres : sekretariat@slupsk.po.gov.pl w w/w terminie.

Wartość rocznego zamówienia nie przekracza kwoty 30.000 Euro i jest prowadzone  na podstawie art.4 pkt.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych  ( tekst jedn. Dz.U z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)


KOMUNIKAT – PO VII WB 262.1.2018  – dokument PDF

Wzór formularza ofertowego   – dokument PDF