KOMUNIKAT – PO VII WB 262.1.2019

Słupsk, dnia  19 luty 2019 r.

PO VII WB 262.1.2019

KOMUNIKAT

Adresaci : Podmioty gospodarcze zainteresowane świadczeniem usług : holowania
i przechowywania pojazdów zabezpieczonych do prowadzonych postępowań na obszarze działania Prokuratury Okręgowej w Słupsku oraz Prokuratury Rejonowej
w Słupsku, Lęborku, Bytowie, Miastku, Człuchowie, Chojnicach

 

W związku ze zbliżającym się upływem terminów obowiązywania umów dotyczących świadczenia usług : holowania i przechowywania pojazdów zabezpieczonych do prowadzonych postępowań Prokuratura Okręgowa w Słupsku zaprasza zainteresowane podmioty świadczące w/w usługi do składania ofert na świadczenie usług  w terminie do dnia 4 marca 2019 r.

Oferty należy przygotować ściśle według przygotowanego wzoru formularza ofertowego

Oferty należy składać pisemnie do Prokuratury Okręgowej w Słupsku lub skan podpisanej oferty należy przesłać na adres : sekretariat@slupsk.po.gov.pl w w/w terminie.

 

Wartość rocznego zamówienia nie przekracza kwoty 30.000 Euro i jest prowadzone  na podstawie art.4 pkt.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych  ( tekst jedn. Dz.U z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)


KOMUNIKAT – PO VII WB 262.1.2019  – dokument PDF

Wzór formularza ofertowego   – dokument PDF

Wzór formularza ofertowego   – dokument XLS programu MS Excel

Klauzula informacyjna obsługi umów cywilno-prawnych – dokument PDF


 Klauzula informacyjna nr 7

Obsługa umów cywilno – prawnych

W związku z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, Prokuratura Okręgowa w Słupsku informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa w Słupsku z siedzibą przy ul.Leszczyńskiego 10, 76-200 Słupsk.
 2. Inspektorem ochrony danych jest Marlena Lipińska, tel.059 844-53-41, e mail iod@slupsk.po.gov.pl .
 3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie i w celu wykonania umowy.
 4. Dane przez Państwa podane nie podlegają udostępnieniu podmiotom trzecim. Państwa dane osobowe nie podlegają również przekazywaniu do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 5. Dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane, zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Generalnego w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.
 6. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

  1) dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO;

  2) przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO;

  3) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy.