KOMUNIKAT – PO VII WB 262.1.2019

Slupsk, of 19 February,,pl,COMMUNICATION - AFTER VII WB,,pl,– dokument XLS programu MS Excel,,en 2019 r.

PO VII WB 262.1.2019

PRESS

Recipients : Operators interested in providing services : Towing
and storage of vehicles secured to the ongoing investigations into the activities of the Regional Prosecutor's Office in Slupsk and the Prosecutor's Office
in Slupsk, Lebork, Bytow, Miastku, Człuchowie, Chojnice

In view of the impending expiry of the periods of the contracts for the provision of services : holowania i przechowywania pojazdów zabezpieczonych do prowadzonych postępowań Prokuratura Okręgowa w Słupsku zaprasza zainteresowane podmioty świadczące w/w usługi do składania ofert na świadczenie usług w terminie do dnia 4 March 2019 r.

Bids must be prepared strictly according to the prepared standard form tender

Tenders must be submitted in writing to the Regional Prosecutor's Office in Slupsk or scan the signed offer must be sent to the address : sekretariat@slupsk.po.gov.pl the in / within.

Annual value of the contract does not exceed 30.000 Euro i jest prowadzone na podstawie art.4 pkt.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych ( consolidated text. Journal of Laws of 2010 r. No 113 pos. 759 with subsequent. Died.)


KOMUNIKAT – PO VII WB 262.1.2019 - PDF document

Wzór formularza ofertowego - PDF document

Wzór formularza ofertowego – dokument XLS programu MS Excel

Klauzula informacyjna obsługi umów cywilno-prawnych - PDF document


Information clause no,pl 7

Obsługa umów cywilno – prawnych

W związku z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 of 27 April 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, Prokuratura Okręgowa w Słupsku informuje, that:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa w Słupsku z siedzibą przy ul.Leszczyńskiego 10, 76-200 Slupsk.
 2. Inspektorem ochrony danych jest Marlena Lipińska, tel.059 844-53-41, e mail iod@slupsk.po.gov.pl .
 3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie i w celu wykonania umowy.
 4. Dane przez Państwa podane nie podlegają udostępnieniu podmiotom trzecim. Państwa dane osobowe nie podlegają również przekazywaniu do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 5. Dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane, zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Generalnego w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.
 6. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

  1) dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO;

  2) przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO;

  3) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy.