KOMUNIKAT – PO VII WB 262.1.2019

Слупск, из 19 февраль,,pl,СВЯЗЬ - ПОСЛЕ VII ВБ,,pl,- документ XLS программы MS Excel,,en,февраль,,pl,СВЯЗЬ - ПОСЛЕ VII ВБ,,pl,- документ XLS программы MS Excel,,en,февраль,,pl,СВЯЗЬ - ПОСЛЕ VII ВБ,,pl,- документ XLS программы MS Excel,,en 2019 R.

PO VII WB 262.1.2019

УВЕДОМЛЕНИЕ

Получателями : Операторы заинтересованы в предоставлении услуг : Буксировка
и хранения транспортных средств закреплена на текущих расследований деятельности областной прокуратуры в Слупске и прокуратура
в Слупске, Лауэнбург, Bytów, Miastko, Члухове, Хойнице

В связи с предстоящим истечением сроков контрактов на оказание услуг : holowania i przechowywania pojazdów zabezpieczonych do prowadzonych postępowań Prokuratura Okręgowa w Słupsku zaprasza zainteresowane podmioty świadczące w/w usługi do składania ofert na świadczenie usług w terminie do dnia 4 Марта 2019 R.

Конкурсные предложения должны быть подготовлены в строгом соответствии с типовой формой, подготовленной тендера

Коммерческие предложения направлять в письменной форме в областную прокуратуру в Слупске или сканировать подписанный предложение должно быть отправлено по адресу : sekretariat@slupsk.po.gov.pl в / в.

Ежегодная стоимость контракта не превышает 30.000 Euro i jest prowadzone na podstawie art.4 pkt.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych ( сводный текст. Законодательный вестник 2010 R. Нет 113 POS. 759 с последующей. Умер.)


KOMUNIKAT – PO VII WB 262.1.2019 - PDF документ

Wzór formularza ofertowego - PDF документ

Wzór formularza ofertowego – dokument XLS programu MS Excel

Klauzula informacyjna obsługi umów cywilno-prawnych - PDF документ


Информационное предложение no,,pl,Информационное предложение no,,pl,Информационное предложение no,,pl 7

Obsługa umów cywilno – prawnych

W związku z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 из 27 Апрель 2016 R. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, Prokuratura Okręgowa w Słupsku informuje, тот:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa w Słupsku z siedzibą przy ul.Leszczyńskiego 10, 76-200 Слупск.
 2. Сотрудник по защите данных - Марлена Липиньска,,pl,телефон,,en,Правовой основой для обработки корреспонденции, отправленной электронным способом, является, в частности, §7,,pl,§10,,en,§13 и другие общие принципы Постановления министра юстиции,,pl,об организации и сфере деятельности секретариатов и других административных ведомств в общих организационных подразделениях прокуратуры,,pl,офис,,pl,МС от,,pl,poz.83,,pl,Ваши процессоры могут участвовать в обработке ваших данных,,pl, тел.059 844-53-41, e mail iod@slupsk.po.gov.pl .
 3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie i w celu wykonania umowy.
 4. Dane przez Państwa podane nie podlegają udostępnieniu podmiotom trzecim. Państwa dane osobowe nie podlegają również przekazywaniu do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 5. Dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane, zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Generalnego w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.
 6. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

  1) dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, na zasadach określonych w art. 15 -- 17 RODO;

  2) przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO;

  3) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy.