Komunikat – PO VII WB 262.2.17

Słupsk, dnia  28  luty 2017 r.

PO VII WB 262.2.17

 

KOMUNIKAT

 

Adresaci : Podmioty gospodarcze zainteresowane świadczeniem usług : holowania i przechowywania pojazdów zabezpieczonych do prowadzonych postępowań na obszarze działania Prokuratury Okręgowej w Słupsku oraz Prokuratury Rejonowej w Słupsku, Lęborku, Bytowie, Miastku, Człuchowie, Chojnicach

 

 

W związku ze zbliżającym się upływem terminów obowiązywania umów dotyczących świadczenia usług : holowania i przechowywania pojazdów zabezpieczonych do prowadzonych postępowań Prokuratura Okręgowa w Słupsku zaprasza zainteresowane podmioty świadczące w/w usługi do składania ofert na świadczenie usług  w terminie do dnia 7 marca 2017 r.

Oferty należy przygotować ściśle według przygotowanego wzoru formularza ofertowego

Oferty należy składać pisemnie do Prokuratury Okręgowej w Słupsku lub skan podpisanej oferty należy przesłać na adres : sekretariat@slupsk.po.gov.pl w w/w terminie

 

Wartość rocznego zamówienia nie przekracza kwoty 30.000 Euro i jest prowadzone  na podstawie art.4 pkt.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych  ( tekst jedn. Dz.U z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)


Komunikat PO VII WB 262.2.17 – dokument PDF

Formularz ofertowy -holowanie -parking 2017 – dokument PDF

Formularz ofertowy -holowanie -parking 2017 – dokument programu EXCEL

Informacja: Dokumenty  PDF można otworzyć za pomocą programu Adobe Acrobat Reader lub innego oprogramowania zgodnego z tym formatem.