OGŁOSZENIE O PRZETARGU dot. samochodów osobowych marki Renault Thalia i Opel Astra Classic

Bekanntmachung eines Auftrags

 

Nazwa i siedziba jednostki : Bezirksstaatsanwaltschaft in Slupsk ul. Leszczynski 10, 76-200 Slupsk

Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu : 02 April 2019 r. h. 11.00 – Sala konferencyjna nr 5 – parter budynek Prokuratury Okręgowej w Słupsku ul. Leszczynski 10.


Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik rzeczowy majątku ruchomego :

Samochody można oglądać na parkingu Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczynski 10 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 von 14.00

Wszelkich informacji na temat w/w samochodów można uzyskać pod numerem telefonu
059 844 53 79 oder 059 844 53 10


Rodzaj typ i ilość sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego:

 1. Samochód osobowy marki Renault Thalia , Gefahrene 223 660 km, benzyna poj. 1390 cm3 kolor niebieski, Jahr 2005

Więcej szczegółów w załączonej do ogłoszenia opinii technicznej pojazdu.

 1. Samochód osobowy marki Opel Astra Classic , Gefahrene 349 654 km, benzyna poj. 1598 cm3 kolor czarny, Jahr 2004

Więcej szczegółów w załączonej do ogłoszenia opinii technicznej pojazdu.

 

Startpreis :

Renault Thalia : 4900 zł

Opel Astra Classis : 4700 zł

 

Wysokość wadium oraz forma, termin, miejsce jego wniesienia:

Der Zustand der Ausschreibung ist es, eine Kaution in Höhe von machen 10 % dh der Einstiegspreis. für Renault Thalia,,hr,za Opel Astra Classic,,en,Die Bietungsgarantie wird nur in bar gezahlt und muss auf Ihr Konto überwiesen werden,,pl,oder an der Kasse der Bezirksstaatsanwaltschaft in Słupsk,,pl,Angebote in geschlossenen Umschlägen sollten per Post an die Adresse geschickt werden,,pl,Słupsk oder persönlich bei der Staatsanwaltschaft in Słupsk, Ul,,pl,Personenkraftwagen der Marke Renault Thalia,,pl,Opel Astra Classic Personenwagen,,pl,Pkw Renault Thalia und Opel Astra Classic,,pl 490 zł. , za Opel Astra Classic 470 zł.
Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu i należy wpłacić na konto

kein 78 1010 1140 0029 0313 9120 0000 lub w kasie Prokuratury Okręgowej w Słupsku

bis 29 März 2019 r. bis h. 14.00 , Kassierer ist geöffnet Mo-Fr in Stunden. 12-14. Das Gebot der Sicherheit von Bietern eingereichten, deren Angebote nicht ausgewählt wurden, oder abgelehnt , beschließt binnen 7 Tage, bzw. ab dem Zeitpunkt der Auswahl oder Ablehnung des Angebots. Das Gebot der Sicherheit durch den Käufer hinterlegt wird gegen den Preis angerechnet werden. Das Gebot der Sicherheit wird nicht zurückerstattet, wenn der Bieter, który wygrał przetarg i uchylił się od zawarcia umowy sprzedaży.

Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta:

 • Imię, Name und Adresse oder den Namen ( firmy ) und etablierter Anbieter
 • Telefon kontaktowy i jeśli posiada oferent adres poczty elektronicznej (Mail )
 • Oferowaną cenę i warunki jej zapłaty (oferowana cena nie może być niższa od wywoławczej)
 • Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.


Termin, Ort, i tryb złożenia oferty oraz okres , in denen das Angebot ist bindend:

Oferty w zamkniętych kopertach należy przesłać listownie za pośrednictwem poczty na adres: Bezirksstaatsanwaltschaft in Slupsk ul. Leszczynski 10. 76-200 Słupsk lub składać osobiście w biurze podawczym Prokuratury Okręgowej w Słupsku ul. Leszczynski 10, 76-200 Slupsk

am oder vor dem 02 April 2019 bis h. 10.30.

Gebote nach Ablauf der Frist eingereicht, an der falschen Stelle, unvollständige oder der Bieter , wer machte keine Ablagerungen abgelehnt werden. Każda złożona oferta będzie wiążąca w terminie 30 dni o daty złożenia.

Bezirksstaatsanwaltschaft in Slupsk behält sich das Recht, die Ausschreibung ohne Auswahl eines der Angebote abbrechen, ohne Angabe von Gründen.


Opinia techniczna dot. samochodu osobowego marki Renault Thalia - PDF-Dokument

Opinia techniczna dot. samochodu osobowego marki Opel Astra Classic - PDF-Dokument


 

Informationsklausel Nr,,pl,Informationsklausel Nr,,pl 7

Obsługa umów cywilno – prawnych

W związku z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 von 27 April 2016 r. über den Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und den freien Datenverkehr sowie die Aufhebung der Richtlinie 95/46,,pl,OJ,,pl,UE L,,ja,str.1,,en,weiter,,pl,allgemeine Datenschutzvorschriften,,pl,RODO,,lt,Der Verwalter Ihrer persönlichen Daten ist die Bezirksstaatsanwaltschaft in Słupsk,,pl,Das hat seinen Sitz in der Ul,,pl,Datenschutzbeauftragter der Bezirksstaatsanwaltschaft in Słupsk ist Frau Marlena Lipińska,,pl,Adresse E-Mail iod@slupsk.po.gov.pl,,da,Bereitstellung Ihrer persönlichen Daten,,pl,usw.,,sl,es ist freiwillig,,pl (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, Prokuratura Okręgowa w Słupsku informuje, das:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa w Słupsku z siedzibą przy ul.Leszczyńskiego 10, 76-200 Slupsk.
 2. Inspektorem ochrony danych jest Marlena Lipińska, tel.059 844-53-41, e mail iod@slupsk.po.gov.pl .
 3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie i w celu wykonania umowy.
 4. Dane przez Państwa podane nie podlegają udostępnieniu podmiotom trzecim. Państwa dane osobowe nie podlegają również przekazywaniu do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 5. Dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane, zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Generalnego w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.
 6. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:1) dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, na zasadach określonych w art. 15 -- 17 RODO;2) przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO;3) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy.