OGŁOSZENIE O PRZETARGU dot. samochodów osobowych marki Renault Thalia i Opel Astra Classic

NOTICE OF TENDER

 

Nazwa i siedziba jednostki : District Prosecutor's Office in Slupsk ul. Leszczynski 10, 76-200 Slupsk

Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu : 02 April 2019 r. h. 11.00 – Sala konferencyjna nr 5 – parter budynek Prokuratury Okręgowej w Słupsku ul. Leszczynski 10.


Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik rzeczowy majątku ruchomego :

The cars can be viewed in the car park of the District Prosecutor's Office in Słupsk at ul,,pl,All information about the above-mentioned cars can be obtained by phone,,pl,Passenger car,,pl,Renault Thalia,,ro, 660 km,,en,cm,,en,blue color,,pl,Opel Astra Classic,,en, 654 km,,en,black colour,,pl,Opel class,,la,for Renault Thalia,,hr,za Opel Astra Classic,,en,The bid bond is paid in cash only and must be paid into your account,,pl,or at the box office of the District Prosecutor's Office in Słupsk,,pl,Offers in closed envelopes should be sent by mail to the address,,pl. Leszczynski 10 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 of 14.00

Wszelkich informacji na temat w/w samochodów można uzyskać pod numerem telefonu
059 844 53 79 or 059 844 53 10


Rodzaj typ i ilość sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego:

 1. Samochód osobowy marki Renault Thalia , Mileage 223 660 km, benzyna poj. 1390 cm3 kolor niebieski, year 2005

Więcej szczegółów w załączonej do ogłoszenia opinii technicznej pojazdu.

 1. Samochód osobowy marki Opel Astra Classic , Mileage 349 654 km, benzyna poj. 1598 cm3 kolor czarny, year 2004

Więcej szczegółów w załączonej do ogłoszenia opinii technicznej pojazdu.

 

Starting Price :

Renault Thalia : 4900 zł

Opel Astra Classis : 4700 zł

 

Wysokość wadium oraz forma, termin, miejsce jego wniesienia:

The condition of the tender is to make a deposit in the amount of 10 % ie the starting price. za Renault Thalia 490 zł. , za Opel Astra Classic 470 zł.
Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu i należy wpłacić na konto

no 78 1010 1140 0029 0313 9120 0000 lub w kasie Prokuratury Okręgowej w Słupsku

until 29 March 2019 r. to h. 14.00 , Cashier is open Mon-Fri in hours. 12-14. The bid security submitted by bidders, whose tenders have not been selected or rejected , shall, within 7 days, respectively from the date of selection or rejection of the tender. The bid security deposited by the purchaser shall be credited against the price. The bid security is not refundable if the tenderer, który wygrał przetarg i uchylił się od zawarcia umowy sprzedaży.

Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta:

 • Imię, name and address or name ( firmy ) and established supplier
 • Telefon kontaktowy i jeśli posiada oferent adres poczty elektronicznej (mail )
 • Oferowaną cenę i warunki jej zapłaty (oferowana cena nie może być niższa od wywoławczej)
 • Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.


Termin, place, i tryb złożenia oferty oraz okres , in which the offer is binding:

Oferty w zamkniętych kopertach należy przesłać listownie za pośrednictwem poczty na adres: District Prosecutor's Office in Slupsk ul. Leszczynski 10. 76-200 Słupsk lub składać osobiście w biurze podawczym Prokuratury Okręgowej w Słupsku ul. Leszczynski 10, 76-200 Slupsk

on or before 02 April 2019 to h. 10.30.

Bids submitted after the deadline, in the wrong place, incomplete or the bidder , who did not make any deposits will be rejected. Każda złożona oferta będzie wiążąca w terminie 30 dni o daty złożenia.

District Prosecutor's Office in Slupsk reserves the right to cancel the tender without selecting any of the offers, without giving reasons.


Opinia techniczna dot. samochodu osobowego marki Renault Thalia - PDF document

Opinia techniczna dot. samochodu osobowego marki Opel Astra Classic - PDF document


 

Information clause no,pl 7

Obsługa umów cywilno – prawnych

W związku z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 of 27 April 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, Prokuratura Okręgowa w Słupsku informuje, that:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa w Słupsku z siedzibą przy ul.Leszczyńskiego 10, 76-200 Slupsk.
 2. Inspektorem ochrony danych jest Marlena Lipińska, tel.059 844-53-41, e mail iod@slupsk.po.gov.pl .
 3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie i w celu wykonania umowy.
 4. Dane przez Państwa podane nie podlegają udostępnieniu podmiotom trzecim. Państwa dane osobowe nie podlegają również przekazywaniu do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 5. Dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane, zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Generalnego w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.
 6. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:1) dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO;2) przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO;3) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy.