OGŁOSZENIE O PRZETARGU dot. samochodów osobowych marki Renault Thalia i Opel Astra Classic

ИЗВЕЩЕНИЕ О КОНКУРСЕ

 

Nazwa i siedziba jednostki : Район прокуратура в Слупске улица. Лещинский 10, 76-200 Слупск

Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu : 02 Апрель 2019 R. час. 11.00 – Sala konferencyjna nr 5 – parter budynek Prokuratury Okręgowej w Słupsku ul. Лещинский 10.


Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik rzeczowy majątku ruchomego :

Автомобили можно посмотреть на автостоянке районной прокуратуры в Слупске по ул.,,pl,Всю информацию о вышеперечисленных автомобилях можно получить по телефону.,,pl,Легковой автомобиль,,pl,Рено Талия,,ro,660 км,,en,см,,en,синий,,pl,Опель Астра Классик,,en,654 км,,en,черный,,pl,класса Opel,,la,для Renault Thalia,,hr,За Опель Астра Классик,,en,Обязательная ставка оплачивается только наличными и должна быть внесена на ваш счет,,pl,или в кассе районной прокуратуры в Слупске,,pl,Предложения в закрытых конвертах следует отправлять по почте на адрес,,pl. Лещинский 10 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 из 14.00

Wszelkich informacji na temat w/w samochodów można uzyskać pod numerem telefonu
059 844 53 79 или 059 844 53 10


Rodzaj typ i ilość sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego:

 1. Samochód osobowy marki Renault Thalia , Пробег 223 660 км, benzyna poj. 1390 cm3 kolor niebieski, год 2005

Więcej szczegółów w załączonej do ogłoszenia opinii technicznej pojazdu.

 1. Samochód osobowy marki Opel Astra Classic , Пробег 349 654 км, benzyna poj. 1598 cm3 kolor czarny, год 2004

Więcej szczegółów w załączonej do ogłoszenia opinii technicznej pojazdu.

 

Начиная цены :

Renault Thalia : 4900 zł

Opel Astra Classis : 4700 zł

 

Wysokość wadium oraz forma, termin, miejsce jego wniesienia:

Условием конкурса является внести депозит в размере 10 % т.е. стартовая цена. za Renault Thalia 490 zł. , za Opel Astra Classic 470 zł.
Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu i należy wpłacić na konto

нет 78 1010 1140 0029 0313 9120 0000 lub w kasie Prokuratury Okręgowej w Słupsku

до тех пор, пока 29 Марта 2019 R. в час. 14.00 , Касса открыта пн-пт в час. 12-14. Залоговое обеспечение представленные участниками торгов, , тендерные заявки которых не были выбраны или отклонены , должен, в 7 дней, соответственно с момента выбора или отказа от тендера. Залоговое обеспечение на хранение покупателем должна быть зачтена в счет цены. Тендерное обеспечение не возвращается, если участник торгов, który wygrał przetarg i uchylił się od zawarcia umowy sprzedaży.

Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta:

 • Imię, Наименование и адрес или имя ( firmy ) и установил поставщиком
 • Telefon kontaktowy i jeśli posiada oferent adres poczty elektronicznej (почта )
 • Oferowaną cenę i warunki jej zapłaty (oferowana cena nie może być niższa od wywoławczej)
 • Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.


Termin, место, i tryb złożenia oferty oraz okres , , в которой предложение является обязательным:

Oferty w zamkniętych kopertach należy przesłać listownie za pośrednictwem poczty na adres: Район прокуратура в Слупске улица. Лещинский 10. 76-200 Słupsk lub składać osobiście w biurze podawczym Prokuratury Okręgowej w Słupsku ul. Лещинский 10, 76-200 Слупск

или до 02 Апрель 2019 в час. 10.30.

Заявки, поданные после крайнего срока, в неположенном месте, неполной или цену , кто не делал никаких депозитов, будут отклонены. Każda złożona oferta będzie wiążąca w terminie 30 dni o daty złożenia.

Районной прокуратурой в Слупске оставляет за собой право отменить или прекратить конкурс, не выбирая из предложений, без объяснения причин.


Техническое мнение относительно,,pl,Автомобиль Renault Kangoo,,pl,Подробнее в приложенном техническом заключении к объявлению автомобиля,,pl,Контактный номер телефона и, если Претендент имеет адрес электронной почты,,pl,ПРИОБРЕТЕНИЕ точка,,pl,легковой автомобиль Renault Kangoo,,pl,Техническое мнение относительно,,pl. samochodu osobowego marki Renault Thalia - PDF документ

Техническое мнение относительно,,pl,Автомобиль Renault Kangoo,,pl,Подробнее в приложенном техническом заключении к объявлению автомобиля,,pl,Контактный номер телефона и, если Претендент имеет адрес электронной почты,,pl,ПРИОБРЕТЕНИЕ точка,,pl,легковой автомобиль Renault Kangoo,,pl,Техническое мнение относительно,,pl. samochodu osobowego marki Opel Astra Classic - PDF документ


 

Информационное предложение no,,pl,Информационное предложение no,,pl,Информационное предложение no,,pl 7

Obsługa umów cywilno – prawnych

W związku z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 из 27 Апрель 2016 R. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, Prokuratura Okręgowa w Słupsku informuje, тот:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa w Słupsku z siedzibą przy ul.Leszczyńskiego 10, 76-200 Слупск.
 2. Сотрудник по защите данных - Марлена Липиньска,,pl,телефон,,en,Правовой основой для обработки корреспонденции, отправленной электронным способом, является, в частности, §7,,pl,§10,,en,§13 и другие общие принципы Постановления министра юстиции,,pl,об организации и сфере деятельности секретариатов и других административных ведомств в общих организационных подразделениях прокуратуры,,pl,офис,,pl,МС от,,pl,poz.83,,pl,Ваши процессоры могут участвовать в обработке ваших данных,,pl, тел.059 844-53-41, e mail iod@slupsk.po.gov.pl .
 3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie i w celu wykonania umowy.
 4. Dane przez Państwa podane nie podlegają udostępnieniu podmiotom trzecim. Państwa dane osobowe nie podlegają również przekazywaniu do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 5. Dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane, zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Generalnego w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.
 6. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:1) dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, na zasadach określonych w art. 15 -- 17 RODO;2) przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO;3) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy.