ZAPYTANIE OFERTOWE – PO VII WB 262.1.2021

Слупск, из 25 Февраль 2021 R.

PO VII WB 262.1.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

Получателями : Операторы заинтересованы в предоставлении услуг : Буксировка
и хранения транспортных средств закреплена на текущих расследований деятельности областной прокуратуры в Слупске и прокуратура
в Слупске, Лауэнбург, Bytów, Miastko, Члухове, Хойнице

В связи с предстоящим истечением сроков контрактов на оказание услуг : holowania i przechowywania pojazdów zabezpieczonych do prowadzonych postępowań Prokuratura Okręgowa w Słupsku zaprasza zainteresowane podmioty świadczące w/w usługi do składania ofert na świadczenie usług w terminie do dnia 5 Марта 2021 R.

Конкурсные предложения должны быть подготовлены в строгом соответствии с типовой формой, подготовленной тендера

Коммерческие предложения направлять в письменной форме в областную прокуратуру в Слупске или сканировать подписанный предложение должно быть отправлено по адресу :
sekretariat@slupsk.po.gov.pl в / в

Ежегодная стоимость контракта не превышает 130 000 zł netto i jest prowadzone na podstawie art.2 pkt.2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 Сентябрь 2019 R. Dz. U. из 2019 POS. 2019


KOMUNIKAT – PO VII WB 262.1.2021 - PDF документ

Wzór formularza ofertowego - PDF документ

Klauzula informacyjna obsługi umów cywilno-prawnych - PDF документ


Информационное предложение no,,pl,Информационное предложение no,,pl,Информационное предложение no,,pl 7

Obsługa umów cywilno – prawnych

W związku z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 из 27 Апрель 2016 R. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, Prokuratura Okręgowa w Słupsku informuje, тот:

  1. Administratorem danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa w Słupsku z siedzibą przy ul. Лещинский 10, 76-200 Слупск.
  2. Inspektorem ochrony danych jest Marek Owczarek, тел.059 844-53-96, e mail iod@slupsk.po.gov.pl .
  3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie i w celu wykonania umowy.
  4. Dane przez Państwa podane nie podlegają udostępnieniu podmiotom trzecim. Państwa dane osobowe nie podlegają również przekazywaniu do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
  5. Dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane, zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Generalnego w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.
  6. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
  • dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, na zasadach określonych w art. 15 -- 17 RODO;
  • przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  1. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy.