Резолюция № 68/21 Prokuratora Okręgowego w Słupsku z dnia 28 Октябрь 2021 R. – 3009-4.021.17.2021

3009-4.021.17.2021

3009-4.0130.5.2021

Резолюция № 68/21

Prokuratora Okręgowego w Słupsku

из 28 Октябрь 2021 R.

w sprawie ustalenia dnia 7 Января 2022 R. dniem wolnym

od pracy.

На основании статьи. 23 § 3 Акт 28 Января 2016 R. Prawo o prokuraturze (Dz.U.2021.66 t.j.) вместе. Статьи. 130 § 2 Закон от 26 Июня 1974 R. Kodeks pracy (Dz.U.2020.1320 t.j.) – zarządza się, co następuje:

§1

Dzień 7 Января 2022 лет (Пятница) jest dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników wykonujących obowiązki służbowe w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku i w podległych prokuraturach rejonowych w zamian za święto, przypadające w dniu 1 Января 2022 лет (sobota).

§ 2

O treści zarządzenia powiadomić pracowników Prokuratury Okręgowej w Słupsku i podległych prokuratur rejonowych oraz Prokuraturę Regionalną w Gdańsku.

§3

Informację o zarządzeniu umieścić na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku i podległych prokuraturach rejonowych.

§4

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podpisania.

Окружной прокурор

Крис Mlynarczyk


Резолюция № 68/21 Окружной прокурор Слупск 28 Октябрь 2021 R. – 3009-4.021.17.2021 – PDF документ