Zawiadomienie o przesłaniu aktu oskarżenia w sprawie PR 3 Ds 875.2020

Niniejszym informuję pokrzywdzonych w sprawie prowadzonej przez Komendę Miejską Policji w Słupsku o sygn. RSD 314/20 a nadzorowanej przez Prokuraturę Rejonową w Słupsku o sygn. PR 3 Ds. 875.2020 o zakończeniu merytorycznym sprawy i skierowaniu do Sądu Rejonowego w Słupsku II Wydział Kamy aktu oskarżenia przeciwko Małgorzacie C. podejrzanej o szereg przestępstw kwalifikowanych z art.286 § 1 KK , polegających na doprowadzeniu Allegro Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz ustalonych 251 osób pokrzywdzonych, korzystających za pośrednictwem Internetu z portalu ogłoszeniowego Allegro.pl, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez wprowadzenie w błąd co do zamiaru wywiązania się z umowy sprzedaży różnych towarów, przede wszystkim jednorazowych maseczek i rękawiczek.

W załączniku pełna treść zawiadomienia wraz z pouczeniami dla pokrzywdzonych w sprawie.

Zawiadomienie PR 3 Ds 875.2020 – PDF документ