Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku po III etapie konkursU – PO IV WOS 1111.1.2021

Слупск, из 19 Марта 2021 R.

PO IV WOS 1111.1.2021

Информация

o wynikach konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku po III etapie konkursu

Po przeprowadzeniu w dniu 19 marca 2021r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku III etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku, Komisja Konkursowa stwierdziła, что он присоединился к третьему этапу этого конкурса,,pl,в то время как отдельные кандидаты набрали следующее общее количество очков, набранных во время второго и третьего этапа конкурса,,pl,В то же время, Конкурсная комиссия выбрала резервных лиц на вышеуказанную работу.,,pl,Станислава Изабела и Варфоломеев Моника,,pl,что кандидат на вышеуказанную должность имеет право проверять протоколы проведенного конкурса в части, касающейся его результатов и оценки,,pl 3 kandydatów, przy czym poszczególni kandydaci uzyskali następującą łączną liczbę punktów zgromadzonych podczas II i III etapu konkursu:

  1. Bojar Aleksander 36+5 = 41 точка
  2. Choińska Magdalena 32+9 = 41 точка
  3. Fryd Adam 38+7 = 45 точка

С учетом приведенных выше, Komisja Konkursowa do zatrudnienia na niniejszym stanowisku pracy wyłoniła osobę, która uzyskała największą łączną liczbę punktów podczas całego konkursu; to jest:

Fryd Adam

Jednocześnie Komisja Konkursowa wyłoniła osoby rezerwowe na w/w stanowisko pracy, które uzyskały kolejną największą łączną liczbę punktów podczas całego konkursu; to jest:

Choińska Magdalena, Bojar Aleksander

Rezerwowa lista kandydatów wyłaniana jest na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób, rezygnacji kandydata, или в случае прекращения трудовых отношений заключенного клерикальной стажировки до завершения этой ординатуры,,pl,резервный список кандидатов действителен для следующего конкурса,,pl,что в соответствии с §,,pl,кандидат в / на рабочем месте имеют право инспектировать протоколы конкурса, проводимых в части, касающейся его результатов и оценки,,pl,Право на доступ к вышеупомянутому протоколу, могут быть достигнуты в штаб-квартире областной прокуратуры в Слупской-стрит,,pl,в исследовании Нет,,pl,расположенная на третьем этаже,,pl, przy czym rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego konkursu, но не более чем 12 месяцев прошлого конкурса.

Informuję także, iż kandydatowi na w/w stanowisko pracy przysługuje prawo wglądu do protokołów z przeprowadzonego konkursu w części dotyczącej jego wyników i oceny.

Prawo wglądu do powyższych protokołów można zrealizować w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Лещинский 10 w gabinecie nr 68 usytuowanym na III piętrze budynku.

Окружной прокурор

Крис Mlynarczyk