Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na stanowisko dyrektora finansowo-administracyjnego w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.6.2021

 Słupsk, dnia 22 czerwca 2021 r.

PO IV WOS 1111.6.2021

Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na stanowisko dyrektora finansowo-administracyjnego w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku

Po przeprowadzeniu w dniu 22 czerwca 2021r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku I etapu konkursu, to jest selekcji wstępnej zgłoszeń do konkursu na stanowisko dyrektora finansowo-administracyjnego  w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż następujący kandydaci złożyli w wyznaczonym do tego terminie komplet dokumentacji wymaganej dla celów rekrutacyjnych oraz spełniają formalne wymagania związane z tym stanowiskiem pracy, a tym samym zakwalifikowały się do II etapu konkursu:

  1. Dąbrowski Sebastian,
  2. Drewniak Magdalena,
  3. Falkowska Iwona,
  4. Głowacki Janusz,
  5. Lachowicz Agata,
  6. Marchewka Arkadiusz,
  7. Perużyński Jerzy,
  8. Smysło Jolanta,
  9. Siemion Tomasz,
  10. Spierewka-Spica Mariola.

W tym miejscu należy poinformować, iż pozostali kandydaci dla celów rekrutacyjnych nie złożyli kompletu wymaganej dokumentacji, a wiec z tego powodu nie zostali oni dopuszczeni do kolejnego etapu konkursu.

Drugi etap konkursu polegający na  sprawdzeniu wiedzy kandydata z zakresu finansów publicznych – w formie pisemnego testu – odbędzie się w dniu 29 czerwca 2021r. o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 10.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Krzysztof Młynarczyk

Prokurator Okręgowy w Słupsku