Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na stanowisko dyrektora finansowo-administracyjnego w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.6.2021

Slupsk, von 22 Juni 2021 r.

PO IV WOS 1111.6.2021

Liste kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na stanowisko dyrektora finansowo-administracyjnego die Staatsanwaltschaft in Slupsk

Po przeprowadzeniu w dniu 22 czerwca 2021r. im Büro der Bezirksstaatsanwaltschaft in Słupsk, 1. Stufe des Wettbewerbs,,pl,Dies ist die Auswahl der Erstanträge für den Praktikumswettbewerb für die offizielle Position in der Bezirksstaatsanwaltschaft in Chojnice,,pl,das von Menschen,,pl,die sich diesem Wettbewerb angeschlossen haben,,pl,Die folgenden Bewerber haben sich zu diesem Zeitpunkt gemeldet,,pl,es ist auf den Tag,,pl,eine Dokumentation, die für Einstellungszwecke benötigt wird und die formellen Anforderungen in Bezug auf diese Stelle erfüllt,,pl,und somit für die zweite Phase des Wettbewerbs qualifiziert,,pl,Blavat Magdalena,,pl,Borowa Marta,,pl, to jest selekcji wstępnej zgłoszeń do konkursu na stanowisko dyrektora finansowo-administracyjnego w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż następujący kandydaci złożyli w wyznaczonym do tego terminie komplet dokumentacji wymaganej dla celów rekrutacyjnych oraz spełniają formalne wymagania związane z tym stanowiskiem pracy, a tym samym zakwalifikowały się do II etapu konkursu:

  1. Dąbrowski Sebastian,
  2. Drewniak Magdalena,
  3. Falkowska Iwona,
  4. Głowacki Janusz,
  5. Lachowicz Agata,
  6. Marchewka Arkadiusz,
  7. Perużyński Jerzy,
  8. Smysło Jolanta,
  9. Siemion Tomasz,
  10. Spierewka-Spica Mariola.

W tym miejscu należy poinformować, iż pozostali kandydaci dla celów rekrutacyjnych nie złożyli kompletu wymaganej dokumentacji, a wiec z tego powodu nie zostali oni dopuszczeni do kolejnego etapu konkursu.

Drugi etap konkursu polegający na sprawdzeniu wiedzy kandydata z zakresu finansów publicznych – schriftliche Prüfung – odbędzie się w dniu 29 czerwca 2021r. bei. 11.00 w Sali Konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczynski 10.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Chris Mlynarczyk

Bezirksstaatsanwalt in Slupsk