Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na stanowisko dyrektora finansowo-administracyjnego w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.6.2021

Slupsk, of 22 June 2021 r.

PO IV WOS 1111.6.2021

List candidates admitted to the second stage of the competition,,pl,for an internship for an official position,,pl,this is the selection of initial applications for the internship competition for the official position in the District Prosecutor's Office in Słupsk,,pl,Domaros Aleksandra,,eo,Głuszyk Natalia,,pl,Grabert Anna,,en,Jacewicz Agnieszka,,pl,Cage Małgorzata,,pl,Kluz Joanna,,en,Łangowska Sylwia,,pl,Markuszewski Adrian,,en,Agata meal,,pl,smart Lucyna,,la,Siedlecka Paulina,,pl,Stępień Rafał,,pl,Szewczyk Andżelika,,pl,Sznajder Marzena,,pl,Swiatek-Brzezińska Anna,,pl,Tempska Ewa,,pl,Twardowska Justyna,,pl for the position,,pl,plenipotentiary,,pl,ds,,en,protection of classified information,,pl,this is the selection of preliminary applications for the competition for the position of the plenipotentiary for,,pl,Only one person joined this competition,,pl,Jakubowski Wojciech,,pl,who, within the deadline set, submitted a set of documentation required for recruitment purposes and meets the formal requirements related to this job position,,pl,In connection with the above, the Competition Commission resolved,,pl,qualified for the second stage of this competition,,pl dyrektora finansowo-administracyjnego the Prosecutor's Office in Slupsk

Po przeprowadzeniu w dniu 22 czerwca 2021r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku I etapu konkursu, to jest selekcji wstępnej zgłoszeń do konkursu na stanowisko dyrektora finansowo-administracyjnego w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż następujący kandydaci złożyli w wyznaczonym do tego terminie komplet dokumentacji wymaganej dla celów rekrutacyjnych oraz spełniają formalne wymagania związane z tym stanowiskiem pracy, a tym samym zakwalifikowały się do II etapu konkursu:

  1. Dąbrowski Sebastian,
  2. Drewniak Magdalena,
  3. Falkowska Iwona,
  4. Głowacki Janusz,
  5. Lachowicz Agata,
  6. Marchewka Arkadiusz,
  7. Perużyński Jerzy,
  8. Smysło Jolanta,
  9. Siemion Tomasz,
  10. Spierewka-Spica Mariola.

W tym miejscu należy poinformować, iż pozostali kandydaci dla celów rekrutacyjnych nie złożyli kompletu wymaganej dokumentacji, a wiec z tego powodu nie zostali oni dopuszczeni do kolejnego etapu konkursu.

Drugi etap konkursu polegający na sprawdzeniu wiedzy kandydata z zakresu finansów publicznych – written test – odbędzie się w dniu 29 czerwca 2021r. at. 11.00 w Sali Konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczynski 10.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Chris Mlynarczyk

District Attorney in Slupsk