Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na stanowisko pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.8.2021

Słupsk, dnia 22 czerwca 2021 r.

PO IV WOS 1111.8.2021

Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na stanowisko pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku

Po przeprowadzeniu w dniu 22 czerwca 2021r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku I etapu konkursu, to jest selekcji wstępnej zgłoszeń do konkursu na stanowisko pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż następujący kandydaci złożyli w wyznaczonym do tego terminie komplet dokumentacji wymaganej dla celów rekrutacyjnych oraz spełniają formalne wymagania związane z tym stanowiskiem pracy, a tym samym zakwalifikowały się do II etapu konkursu:

  1. Budnicki Mariusz,
  2. Rykaczewski Andrzej.

Drugi etap konkursu polegający na sprawdzeniu wiedzy kandydata z zakresu ochrony informacji niejawnych – w formie pisemnego testu – odbędzie się w dniu      29 czerwca 2021r. o godz. 09.00 w Sali Nr 81 Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 10.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

 Irena Wojcieszak

Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego