Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na stanowisko pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.8.2021

Слупск, из 22 Июня 2021 R.

PO IV WOS 1111.8.2021

Список kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na stanowisko pełnomocnika ds. защита секретной информации,,pl,это отбор предварительных заявок на конкурс на должность полномочного представителя по,,pl,Только один человек присоединился к этому конкурсу,,pl,Якубовский Войцех,,pl,которые в установленный срок представили комплект документации, необходимой для приема на работу, и соответствуют формальным требованиям, связанным с этой должностью,,pl,В связи с изложенным конкурсная комиссия приняла решение,,pl,квалифицированы для второго этапа этого конкурса,,pl Прокуратура в Слупске

Po przeprowadzeniu w dniu 22 czerwca 2021r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku I etapu konkursu, to jest selekcji wstępnej zgłoszeń do konkursu na stanowisko pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż następujący kandydaci złożyli w wyznaczonym do tego terminie komplet dokumentacji wymaganej dla celów rekrutacyjnych oraz spełniają formalne wymagania związane z tym stanowiskiem pracy, a tym samym zakwalifikowały się do II etapu konkursu:

  1. Budnicki Mariusz,
  2. Rykaczewski Andrzej.

Drugi etap konkursu polegający na sprawdzeniu wiedzy kandydata z zakresu ochrony informacji niejawnych – письменный тест – odbędzie się w dniu 29 czerwca 2021r. в. 09.00 w Sali Nr 81 Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Лещинский 10.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Ирена Wojcieszak

Руководитель организационного IV-суда