OGŁOSZENIE O II etapie konkursu na stanowisko pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku

Słupsk, dnia 23 czerwca 2021 r.

PO IV WOS 1111.8.2021

Informacja w sprawie terminu przeprowadzenia II etapu konkursu na stanowisko pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych
w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku

Niniejszym informuję, iż II etap konkursu na stanowisko pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku polegający na sprawdzeniu wiedzy kandydata z zakresu ochrony informacji niejawnych – w formie pisemnego testu – odbędzie się w dniu  25 czerwca 2021r. o godz. 09.00 w Sali Nr 81 Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 10.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Irena Wojcieszak

Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego