OGŁOSZENIE O II etapie konkursu NA STAŻ NA asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.1.2021

Слупск, из 26 Февраль 2021 R.

PO IV WOS 1111.1.2021

Список

кандидаты допущены ко второму этапу конкурса на должность помощника прокурора,,pl,в штабе районной прокуратуры в Слупске, 1-й этап конкурса на должность помощника прокурора в районной прокуратуре в Слупске,,pl,из числа людей,,pl,Следующие кандидаты представили комплект документации, необходимой для набора персонала в течение этого периода, и соответствуют формальным требованиям, связанным с этой должностью,,pl,Станислава Изабела,,pl,Шимчак-Будник Александра,,pl,Warfołomiejew Monika,,pl Прокуратура в Слупске

Po przeprowadzeniu w dniu 26 lutego 2021r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku I etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku, to jest selekcji wstępnej zgłoszeń, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż spośród osób, które przystąpiły do niniejszego konkursu, następujący kandydaci złożyli w wyznaczonym do tego terminie komplet dokumentacji wymaganej dla celów rekrutacyjnych oraz spełniają formalne wymagania związane z tym stanowiskiem pracy, a tym samym zakwalifikowały się do II etapu konkursu:

 1. Błaszek Patryk,
 2. Bojar Aleksander,
 3. Choińska Magdalena,
 4. Emessaouden Miriam,
 5. Fryd Adam,
 6. Janowski Mateusz,
 7. Janta Lipiński Marek,
 8. Malec Mariusz,
 9. Matejczuk Cezary,
 10. Patalon Anna,
 11. Pawłowski Maciej,
 12. Pielecka Karolina,
 13. Pobłocka Angelika,
 14. Przybylski Adam,
 15. Pyzik-Puzewicz Dorota,
 16. Waszkiel Aleksander,
 17. Wawrzyniak Helena,
 18. Wydra Wojciech.

Drugi etap konkursu będzie polegał na rozwiązaniu zadań testowych obejmujących pytania z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury, a także na pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, выбирают кандидата; эссе может рассчитывать на решение kazusu процесса.

Drugi etap konkursu zostanie przeprowadzony w dniu 09 Марта 2021 R. в. 10.00 w Sali Konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Лещинский 10.

Sekretarz Komisji Konkursowej

Paweł Wnuk

Prokurator Prokuratury Okręgowej