OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STAŻ NA STANOWISKO URZĘDNICZE – PO IV WOS PO IV WOS 1111.9.2021

PO IV WOS 1111.9.2021

CONTEST NOTICE

The organizer of the competition: District Prosecutor's Office in Slupsk

76- 200 Slupsk, st. Leszczynski 10

Workplace official: District Prosecutor's Office in Slupsk

76-200 Slupsk, st. Leszczynski 10

District Attorney in Slupsk, pursuant to Article. 3b Act of 18 December 1998 r. on employees of courts and prosecution (OJ. of 2018.577) organizing a competition for recruitment of clerical candidate for an internship :

– 1 stanowisko urzędnicze – analityk kryminalny w wymiarze 3/4 time

The competition will be conducted in accordance with the Regulation of the Minister of Justice of 17 January 2008 r. the detailed procedure and the conduct of competitions for training clerical court and the prosecution (OJ. 2014.400)

Warunki pracy:

Czynniki uciążliwe:

– praca przy monitorze ekranowym ( komputer)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku analityka kryminalnego:

– przeprowadzanie analiz kryminalnych oraz zapewnienie obsługi technicznej przy wykonywaniu oględzin nośników informatycznych na potrzeby prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Słupsku i prokuratur rejonowych okręgu słupskiego przy użyciu specjalistycznego oprogramowania – na podstawie akt postępowań przygotowawczych i ustalonych okoliczności sprawy oraz opracowywanie na ich podstawie wniosków końcowych,

– prowadzenie szkoleń prokuratorów i asesorów z zakresu analiz kryminalnych,

– przygotowywanie i prowadzenie baz danych w Systemach Informatycznych,

– prowadzenie rejestru samodzielnego IX DIA oraz dokumentacji z zakresu administracji Prokuratora Okręgowego tzw. rzeczowego wykazu akt,

– prowadzenie szkoleń z pracownikami prokuratury w zakresie podstaw pracy w sieci komputerowej, funkcjonowania systemów informatycznych oraz nowo zainstalowanego oprogramowania,

– zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych danych,

– organizing archival materials,

– archiving files,

– preparing an expedition,

– copy and fax service,

– other secretarial tasks.

The requirements relating to workplace :

a) necessary:

– wykształcenie wyższe na poziomie studiów I stopnia,

– znajomość obsługi komputera,

– full legal capacity,

– no criminal record for an offense or a tax offense (against the candidate can not also be held at the proceedings of this type of crime)

– communication skills and ability to work in a team,

– ability to plan and organize work,

– repute,

– condition for employment in the position and working at the computer,

b) more:

– knowledge of office technology,

– creativity,

– resistance to stress,

– general knowledge and personal culture,

Essential Requirements:

Adjusts Article 2 of the Law on Workers courts and prosecutors' offices of 18 December 1998. (Dz.U.2018.577)

The documents required for this vacancy:

  1. Application for admission to the competition,
  2. The individual ( do pobrania )
  3. Curriculum vitae,
  4. A photocopy of a certificate of education held,
  5. Photocopies of evidence of formal qualifications and licenses,
  6. Declaration by the candidate, that he was not punished, and not proceedings against him indictable offense or an offense of possession of bills and full legal capacity and use of public rights ( do pobrania )
  7. Declaration by the candidate to consent to the processing of personal data for the purposes of recruitment ( do pobrania )
  8. Information clause no,pl 3 – nabór na stanowiska ( do pobrania)

Persons interested in the offer are asked to submit documents directly at the premises of the District Prosecutor's Office in Słupsk,,pl,Stage I - preliminary selection of candidates' applications in terms of meeting the formal requirements of joining the competition,,pl,Stage II - a practical skill test,,pl,Stage III - interview,,pl,Information containing data,,pl,The submitted documents can be collected by the end of the month from the end of the competition at the headquarters of the District Prosecutor's Office in Słupsk at ul,,pl,kf,,en, st. Leszczynski 10, lub przesłanie pocztą within 15 September 2021 r. z podaniem oznaczenia konkursu PO IV WOS 1111.9.2021. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, the date of their submission shall be the date on the postmark.

Other Information:

I etap konkursu – selekcja wstępna,

II etap konkursu – praktyczny sprawdzian umiejętności

III etap konkursu – rozmowa kwalifikacyjna

List of candidates qualified for the next stage of the competition, and information about the place and time to carry out the second and third stage will be published on the website of the District Prosecutor's Office www.slupsk.po.gov.pl and a bulletin board District Prosecutor's Office in Slupsk, no later than 7 dni przed rozpoczęciem tego etapu konkursu.

Informacja zawierająca dane (imię i nazwisko) kandydata zakwalifikowanego do zatrudnienia na stanowisko stażysty ( docelowo analityka kryminalnego) w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w miejscu powszechnie dostępnym tj. at the prosecutor's office and on the website of the District Prosecutor's Office in Słupsk,,pl,The submitted documents can be collected by the end of the month from the end of the competition at the headquarters of the District Prosecutor's Office in Słupsk at ul,,pl,Unaccepted documents will be subject to the commission,,pl,permanent destruction,,pl,Announcement about the internship competition for the official post in the District Prosecutor's Office in Chojnice,,pl.

Additional information can be obtained at tel. (059) 84-45-368.

District Attorney

Chris Mlynarczyk