OGŁOSZENIE O PRZETARGU dot. samochodu osobowego marki Renault Thalia

Bekanntmachung eines Auftrags

Nazwa i siedziba jednostki : Bezirksstaatsanwaltschaft in Slupsk ul. Leszczynski 10, 76-200 Slupsk

Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu : 07 Juni 2021 r. h. 11.00 – Sala konferencyjna nr 5 – parter budynek Prokuratury Okręgowej w Słupsku ul. Leszczynski 10.

Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik rzeczowy majątku ruchomego :

Samochód można oglądać na parkingu Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczynski 10 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 von 14.00

Wszelkich informacji na temat w/w samochodów można uzyskać pod numerem telefonu
059 844 53 00

Rodzaj typ i ilość sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego:

  1. Samochód osobowy marki Renault Thalia , Gefahrene 260 381 km, benzyna poj. 1390 cm3 kolor niebieski, Jahr 2005

Więcej szczegółów w załączonej do ogłoszenia opinii technicznej pojazdu.

Startpreis :
Renault Thalia : 4100 zł

Wysokość wadium oraz forma, termin, miejsce jego wniesienia:

Der Zustand der Ausschreibung ist es, eine Kaution in Höhe von machen 10 % dh der Einstiegspreis. 410 za Renault Thalia zł. , Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu i należy wpłacić na konto nr 78 1010 1140 0029 0313 9120 0000 lub w kasie Prokuratury Okręgowej w Słupsku bis 2 Juni 2021 r. bis h. 14.00 , Kassierer ist geöffnet Mo-Fr in Stunden. 12-14. Das Gebot der Sicherheit von Bietern eingereichten, deren Angebote nicht ausgewählt wurden, oder abgelehnt , beschließt binnen 7 Tage, bzw. ab dem Zeitpunkt der Auswahl oder Ablehnung des Angebots. Das Gebot der Sicherheit durch den Käufer hinterlegt wird gegen den Preis angerechnet werden. Das Gebot der Sicherheit wird nicht zurückerstattet, wenn der Bieter, który wygrał przetarg i uchylił się od zawarcia umowy sprzedaży.

Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta:

  • Imię, Name und Adresse oder den Namen ( firmy ) und etablierter Anbieter
  • Telefon kontaktowy i jeśli posiada oferent adres poczty elektronicznej (Mail )
  • Oferowaną cenę i warunki jej zapłaty (oferowana cena nie może być niższa od wywoławczej)
  • Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

Termin, Ort, i tryb złożenia oferty oraz okres , in denen das Angebot ist bindend:

Oferty w zamkniętych kopertach należy przesłać listownie za pośrednictwem poczty na adres: Bezirksstaatsanwaltschaft in Slupsk ul. Leszczynski 10. 76-200 Słupsk lub składać osobiście w biurze podawczym Prokuratury Okręgowej w Słupsku ul. Leszczynski 10,
76-200 Slupsk am oder vor dem 7 czerwca do godz. 10.30. Gebote nach Ablauf der Frist eingereicht, an der falschen Stelle, unvollständige oder der Bieter , wer machte keine Ablagerungen abgelehnt werden. Każda złożona oferta będzie wiążąca w terminie 30 dni o daty złożenia.

Bezirksstaatsanwaltschaft in Slupsk behält sich das Recht, die Ausschreibung ohne Auswahl eines der Angebote abbrechen, ohne Angabe von Gründen.

Opinia techniczna dot. samochodu osobowego Renault Thalia - PDF-Dokument