OGŁOSZENIE O PRZETARGU dot. samochodu osobowego marki Renault Thalia

NOTICE OF TENDER

Nazwa i siedziba jednostki : District Prosecutor's Office in Slupsk ul. Leszczynski 10, 76-200 Slupsk

Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu : 07 June 2021 r. h. 11.00 – Sala konferencyjna nr 5 – parter budynek Prokuratury Okręgowej w Słupsku ul. Leszczynski 10.

Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik rzeczowy majątku ruchomego :

Samochód można oglądać na parkingu Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczynski 10 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 of 14.00

Wszelkich informacji na temat w/w samochodów można uzyskać pod numerem telefonu
059 844 53 00

Rodzaj typ i ilość sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego:

  1. Samochód osobowy marki Renault Thalia , Mileage 260 381 km, benzyna poj. 1390 cm3 kolor niebieski, year 2005

Więcej szczegółów w załączonej do ogłoszenia opinii technicznej pojazdu.

Starting Price :
Renault Thalia : 4100 zł

Wysokość wadium oraz forma, termin, miejsce jego wniesienia:

The condition of the tender is to make a deposit in the amount of 10 % ie the starting price. 410 za Renault Thalia zł. , Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu i należy wpłacić na konto nr 78 1010 1140 0029 0313 9120 0000 lub w kasie Prokuratury Okręgowej w Słupsku until 2 June 2021 r. to h. 14.00 , Cashier is open Mon-Fri in hours. 12-14. The bid security submitted by bidders, whose tenders have not been selected or rejected , shall, within 7 days, respectively from the date of selection or rejection of the tender. The bid security deposited by the purchaser shall be credited against the price. The bid security is not refundable if the tenderer, który wygrał przetarg i uchylił się od zawarcia umowy sprzedaży.

Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta:

  • Imię, name and address or name ( firmy ) and established supplier
  • Telefon kontaktowy i jeśli posiada oferent adres poczty elektronicznej (mail )
  • Oferowaną cenę i warunki jej zapłaty (oferowana cena nie może być niższa od wywoławczej)
  • Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

Termin, place, i tryb złożenia oferty oraz okres , in which the offer is binding:

Oferty w zamkniętych kopertach należy przesłać listownie za pośrednictwem poczty na adres: District Prosecutor's Office in Slupsk ul. Leszczynski 10. 76-200 Słupsk lub składać osobiście w biurze podawczym Prokuratury Okręgowej w Słupsku ul. Leszczynski 10,
76-200 Slupsk on or before 7 czerwca do godz. 10.30. Bids submitted after the deadline, in the wrong place, incomplete or the bidder , who did not make any deposits will be rejected. Każda złożona oferta będzie wiążąca w terminie 30 dni o daty złożenia.

District Prosecutor's Office in Slupsk reserves the right to cancel the tender without selecting any of the offers, without giving reasons.

Opinia techniczna dot. samochodu osobowego Renault Thalia - PDF document