Wezwanie do odbioru depozytu – PR Ds. 119.2016

Мястко, из 10 Декабрь 2019 лет

PR Ds. 119.2016

Wezwanie do odbioru depozytu

 

Na podstawie art.6 ust. 1 w związku z art.6 ust.5 ustawy z dnia 18 Октябрь 2006 roku o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. из 2006 лет, нет 208 POS. 1537), z uwagi na brak możliwości doręczenia wezwania do odbioru depozytu wobec nieustalenia osoby uprawnionej, wzywam wszystkie osoby uprawnione (владельцы или лица, имеющие другое юридическое название,,pl,после показа с соответствующим документом,,pl,для немедленного получения,,pl,самое позднее,,pl,годы отсчитываются от,,pl,год депозита указан ниже,,pl,звукоизоляционные маты,,pl,напольные покрытия и шумоизоляция передней части VW Touran,,pl,в количестве,,pl,хранится на охраняемой автостоянке Главного управления полиции в Слупске,,pl,обеспечено в случае PR Ds,,pl,предыдущая ссылка Ds306 / 11,,pl,и статья 4 Закона,,pl,в случае несвоевременного внесения депозита,,pl,лет с,,pl, po jego wykazaniu stosownym dokumentem) do niezwłocznego odbioru, w terminie najpóźniej 3 lat liczonych od dnia 10 Декабрь 2019 roku niżej wymienionego depozytu:

– mat wygłuszających (wykładziny podłogowe i wytłumienia ściany przedniej pojazdu VW Touran) w ilości 690 шт,

przechowywanego na parkingu strzeżonym Komendy Miejskiej Policji w Słupsku, zabezpieczonego w sprawie PR Ds. 119.2016 (poprzednia sygnatura Ds306/11) Prokuratury Rejonowej w Miastku.

Zgodnie z art. 2 i art.4 ustawy z dnia 18 Октябрь 2006 roku o likwidacji niepodjętych depozytów, w przypadku niepodjęcia depozytu w terminie 3 lat od 10 Декабрь 2019 лет, по закону он будет ликвидирован в виде передачи прав на депозит в казначейство,,pl,на ликвидацию неудачных депозитов, расходы на хранение и продажу месторождения и поддержание его в хорошем состоянии,,pl,а также расходы на уведомления и обыски несет уполномоченная сторона,,pl,Депозит может быть выдан после того, как уполномоченное лицо оплатило вышеуказанные расходы.,,pl,Для получения вышеуказанного депозита,,pl.

На основании статьи. 8 Закон от 18 Октябрь 2006 roku o likwidacji niepodjętych depozytów koszty przechowywania i sprzedaży depozytu oraz utrzymania go w należytym stanie, a także koszty zawiadomień i poszukiwań ponosi uprawniony. Depozyt może być wydany po uiszczeniu przez uprawnionego w/w kosztów.

W celu odbioru wymienionego powyżej depozytu, należy zgłosić się z dowodem tożsamości oraz dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do depozytu w Prokuraturze Rejonowej w Miastku ul. Grunwaldzka 1b Miastko.

Окружной прокурор

Michał Krzemianowski


Wezwanie do odbioru depozytu PR_Ds_119_2016 PDF документ