Wyniki II etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.1.2021

Slupsk, of 11 March 2021 r.

PO IV WOS 1111.1.2021

Results,,pl,The second stage of the competition for an internship for the position of auditor,,pl,at the headquarters of the Regional Prosecutor's Office in Slupsk second stage of the competition for an internship for the position of auditor in the District Prosecutor's Office in Slupsk,,pl,that the second stage of the competition acceded,,pl,candidates,,pl,whereby the candidates received the following number of points,,pl,Błażejczyk Wojciech -,,pl,which corresponds to the correct answer,,pl,Ochniowska Małgorzata -,,pl,According to §,,pl,a and b of the Minister of Justice,,pl

The second stage of the competition for the position of assistant prosecutor in the District Prosecutor's Office in Słupsk,,pl,at the headquarters of the District Prosecutor's Office in Słupsk, II stage of the competition for the position of assistant prosecutor in the District Prosecutor's Office in Słupsk,,pl,candidates may be admitted to the third stage of the competition for the position of assistant prosecutor,,pl,that to the third stage of this competition,,pl,the following persons qualified for the interview,,pl

Po przeprowadzeniu w dniu 09 marca 2021r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku II etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż do II etapu tego konkursu przystąpiło 15 kandydatów, przy czym poszczególni kandydaci uzyskali następującą łączną liczbę punktów:

 1. Błaszek Patryk 31+5 = 36 point
 2. Bojar Aleksander 31+5 = 36 point
 3. Choińska Magdalena 28+4 = 32 point
 4. Fryd Adam 34+4 = 38 point
 5. Janowski Mateusz 21+6 = 27 point
 6. Janta Lipiński Marek 13+5 = 18 point
 7. Malec Mariusz 16+2 = 18 point
 8. Matejczuk Cezary 17+2 = 19 point
 9. Patalon Anna 23+6 = 29 point
 10. Pawłowski Maciej 26+6 = 32 point
 11. Pielecka Karolina 20+5 = 25 point
 12. Pobłocka Angelika 27+4 = 31 point
 13. Przybylski Adam 32+8 = 40 point
 14. Waszkiel Aleksander 31+ 4 = 35 point
 15. Wydra Wojciech 23+3 = 26 point

Zgodnie z § 9 paragraph. 1 Regulation of the Minister of Justice of 02 listopada 2016r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (OJ. 2016, Item. 1838), do III etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora mogą być dopuszczani kandydaci, którzy uzyskali dotychczas co najmniej 29 points, w tym co najmniej 4 punkty z pracy pisemnej.

Given the above, Komisja Konkursowa uchwaliła, iż do III etapu niniejszego konkursu, polegającego na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej zakwalifikowały się następujące osoby:

 1. Błaszek Patryk
 2. Bojar Aleksander
 3. Choińska Magdalena
 4. Fryd Adam
 5. Patalon Anna
 6. Pawłowski Maciej
 7. Pobłocka Angelika
 8. Przybylski Adam
 9. Waszkiel Aleksander

Trzeci etap konkursu zostanie przeprowadzony w dniu 19 March 2021 r. at. 11.00 w Sali Konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczynski 10.

Sekretarz Komisji Konkursowej

Paweł Wnuk

prokurator Prokuratury Okręgowej