Wyniki II etapu konkursu na stanowisko dyrektora finansowo-administracyjnego w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.6.2021

Слупск, из 29 Июня 2021 R.

PO IV WOS 1111.6.2021

Wyniki II etapu konkursu na stanowisko dyrektora finansowo-administracyjnego Прокуратура в Слупске

Po przeprowadzeniu w dniu 29 czerwca 2021r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku II etapu konkursu na stanowisko dyrektora finansowo-administracyjnego Prokuratury Okręgowej w Słupsku, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż do II etapu tego konkursu przystąpiło 8 kandydatów, przy czym poszczególni kandydaci po procentowym przeliczeniu poprawnie udzielonych odpowiedzi na pytania testowe uzyskali po zaokrągleniu następującą liczbę punktów podczas tego etapu konkursu:

  1. Drewniak Magdalena 7 точка.
  2. Falkowska Iwona 5 точка.
  3. Głowacki Janusz 3 точка.
  4. Lachowicz Agata 5 точка.
  5. Marchewka Arkadiusz 3 точка.
  6. Smysło Jolanta 10 точка.
  7. Siemion Tomasz 5 точка.
  8. Spierewka-Spica Mariola 5 точка.

Zgodnie z § 9 пункт. 1 lit. a i b Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 Январь 2008. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 j.t.), при проведении второго этапа конкурса на официальную должность кандидат оценивается по балльной шкале в диапазоне от,,pl,он квалифицирован,,pl,в качестве кандидата, который на втором этапе конкурса получил более,,pl,Результаты второго этапа конкурса на должность полномочного представителя по,,pl 1 из 10, a następnie ustala się listę kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu, если это возможно,,pl,пропорции трех кандидатов на одно рабочее место,,pl,Конкурсная комиссия приняла,,pl,что третий этап этого конкурса,,pl,заключающийся в проведении интервью, в частности, направлено на оценку навыков практического использования кандидатских знаний о сфере задач, выполняемой на рабочем месте,,pl,квалифицированный персонал,,pl,который получил более,,pl,из возможных точек,,pl,следит за людьми,,pl, w proporcji trzech kandydatów na jedno miejsce pracy.

С учетом приведенных выше, Komisja Konkursowa uchwaliła, что до третьего этапа этого конкурса,,pl,Следующие лица имеют право на собеседование,,pl,Результаты второго этапа конкурса на должность помощника прокурора в районной прокуратуре в Слупске,,pl, polegającego na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej w szczególności zmierzającej do dokonania oceny umiejętności wykorzystania w praktyce wiedzy kandydata z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, Конкурс проблемы, zakwalifikowały się osoby, które podczas II etapu konkursu uzyskały więcej niż 50% z możliwych do uzyskania punktów; to jest następujące osoby:

  1. Drewniak Magdalena 7 точка.
  2. Smysło Jolanta 10 точка.

Третий этап конкурса заключается в преобразовании интервью будет проходить,,pl,Результаты второго этапа конкурса на стажировку на должность аудитора в районной прокуратуре в Слупске,,pl 06 lipca 2021r. в. 10.00 w Sali Konferencyjnej nr 67 (Третий этаж) Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Лещинский 10.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Крис Mlynarczyk

Окружной прокурор в Слупске