Zarządzenie 102/17 Bezirksstaatsanwalt von Slupsk 14 grudnia 2017r.

PO IV WOS 021.102.2017

PO IV WOS 0130.25.2017

 

Zarządzenie 102/17

Bezirksstaatsanwalt von Slupsk 14 Dezember 2017

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy za dzień 06 Januar 2018,,pl,Tag von der Arbeit pro Tag,,pl,Catherine Wise /,,pl,Januar 2018,,pl,Tag von der Arbeit pro Tag,,pl,Catherine Wise /,,pl.

 

Auf der Grundlage des Artikels. 23 § 3 Act of 28 stycznia 2016r. Prawo o prokuraturze (Dz.U.2017 poz.1767 z późn. Starb.), w związku z treścią art. 130 § 2 ustawy z 26 czerwca 1974r. – Kodeks Pracy (tj. Dz. U z 2016r. pos 1666 mit anschließender. zm) zarządza się co następuje:

§ 1

Ustala się dzień 5 Januar 2018,,pl,Tag von der Arbeit pro Tag,,pl,Catherine Wise /,,pl,Januar 2018,,pl,Tag von der Arbeit pro Tag,,pl,Catherine Wise /,,pl. dniem wolnym od pracy za dzień 6 Januar 2018,,pl,Tag von der Arbeit pro Tag,,pl,Catherine Wise /,,pl,Januar 2018,,pl,Tag von der Arbeit pro Tag,,pl,Catherine Wise /,,pl. für alle Mitarbeiter Aufgaben in der Bezirksstaatsanwaltschaft in Slupsk und Bezirk Staatsanwaltschaften untergeordnete Durchführung,,pl,Ich verpflichte die Manager der Bezirksstaatsanwaltschaften und Manager und Abteilungsleiter in der Staatsanwaltschaft in Slupsk Vertretung bei der Umsetzung der derzeitigen Aufgaben zu gewährleisten,,,pl,Management District Attorney in Slupsk über die Errichtung eines Tages von der Arbeit pro Tag,,pl.

§ 3

Informację o w/w zarządzeniu umieścić na stronie Internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku i podległych prokuraturach rejonowych.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

District Attorney

/ Katarzyna Mądry/


Zarządzenie 102/17 Bezirksstaatsanwalt von Slupsk 14 Dezember 2017 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy za dzień 06 Januar 2018,,pl,Tag von der Arbeit pro Tag,,pl,Catherine Wise /,,pl,Januar 2018,,pl,Tag von der Arbeit pro Tag,,pl,Catherine Wise /,,pl. – PDF-Dokument