Zarządzenie 102/17 Окружной прокурор Слупск 14 grudnia 2017r.

PO IV WOS 021.102.2017

PO IV WOS 0130.25.2017

 

Zarządzenie 102/17

Окружной прокурор Слупск 14 Декабрь 2017

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy za dzień 06 Январь 2018,,pl,выходной день с работы в день,,pl,Кэтрин Wise /,,pl,Январь 2018,,pl,выходной день с работы в день,,pl,Кэтрин Wise /,,pl,Январь 2018,,pl,выходной день с работы в день,,pl,Кэтрин Wise /,,pl.

 

На основании статьи. 23 § 3 Акт 28 stycznia 2016r. Prawo o prokuraturze (Dz.U.2017 poz.1767 с поправками,,pl,в сочетании со статьей,,pl,Закон,,pl,Июнь 1974,,pl,кодекс законов о труде,,pl,U z 2016r,,ru,Волевые дней,,pl,нерабочие дни,,pl,делать wyboru,,en,день,,pl,для всех работников, выполняющих обязанности в районной прокуратуре в Слупске и отделений районной прокуратуры нижестоящих,,pl. Умер.), w związku z treścią art. 130 § 2 ustawy z 26 czerwca 1974r. – Kodeks Pracy (TJ. Dz. U z 2016r. POS 1666 с последующей. ZM) zarządza się co następuje:

§ 1

Ustala się dzień 5 Январь 2018,,pl,выходной день с работы в день,,pl,Кэтрин Wise /,,pl,Январь 2018,,pl,выходной день с работы в день,,pl,Кэтрин Wise /,,pl,Январь 2018,,pl,выходной день с работы в день,,pl,Кэтрин Wise /,,pl. dniem wolnym od pracy za dzień 6 Январь 2018,,pl,выходной день с работы в день,,pl,Кэтрин Wise /,,pl,Январь 2018,,pl,выходной день с работы в день,,pl,Кэтрин Wise /,,pl,Январь 2018,,pl,выходной день с работы в день,,pl,Кэтрин Wise /,,pl. dla wszystkich pracowników wykonujących obowiązki służbowe w Prokuraturze Okręgowe w Słupsku i podległych prokuraturach rejonowych.

§ 3

Informację o w/w zarządzeniu umieścić na stronie Internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku i podległych prokuraturach rejonowych.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

Окружной прокурор

/ Katarzyna Mądry/


Zarządzenie 102/17 Окружной прокурор Слупск 14 Декабрь 2017 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy za dzień 06 Январь 2018,,pl,выходной день с работы в день,,pl,Кэтрин Wise /,,pl,Январь 2018,,pl,выходной день с работы в день,,pl,Кэтрин Wise /,,pl,Январь 2018,,pl,выходной день с работы в день,,pl,Кэтрин Wise /,,pl. – PDF документ