KONTAKT

Pages

RSS Kanał informacyjny PK

Zarządzenie 36/16 Bezirksstaatsanwalt von Slupsk 21 kwietnia 2016r.

PO I A 021.36.2016

PO I A 013.7.2016

 

Z a r z ą d z e n i e 36/16

Prokuratora Okręgowego w Słupsku

von 21 kwietnia 2016r.

w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2016r. dniem wolnym od pracy

Auf der Grundlage des Artikels. 22 § 3 Act of 28 stycznia 2016r. Prawo o prokuraturze (Dz.U.2016 poz.177) zarządza się co następuje:

§ 1

Ustanowić dzień 2 maja 2016r. dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników wykonujących obowiązki służbowe w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku i podległych prokuraturach rejonowych.

§ 2

W zamian za dzień 2 maja 2016r. ustalić dzień 14 maja 2016r, dniem pracy dla wszystkich pracowników wykonujących zadania w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku i podległych prokuraturach rejonowych.

§ 3

Informację o w/w zarządzeniu umieścić na stronie Internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku i podległych prokuraturach rejonowych.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

po District Attorney

/ Catherine weise /

Pełna treść zarządzenia dostępna w załączniku – format PDF.