KONTAKT

Strony

RSS Kanał informacyjny PK

Klauzula informacyjna – korespondencja e-mailowa dot. Prokuratury Rejonowej w Człuchowie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, str.1) (dalej: ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO):

 1. administratorem Państwa danych osobowych jest Prokuratura Rejonowa w Człuchowie, która ma swoją siedzibę przy ul. Szczecińska 1, 77-300 Człuchów;
 2. inspektorem ochrony danych w Prokuraturze Rejonowej w Człuchowie jest Pani Marlena Lipińska, adres e-mail iod@slupsk.po.gov.pl;
 3. podanie przez Państwa danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail, itd.) jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zapewnienia komunikacji z jednostką prokuratury;
 4. podane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, a także zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 5. Państwa dane osobowe nie podlegają przekazywaniu do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 6. w procesie przetwarzania Państwa danych mogą uczestniczyć podmioty przetwarzające, które zapewnią odpowiednio wysokie bezpieczeństwo Państwa danych. Podmiotami tymi mogą być np. firmy zapewniające serwis i obsługę informatyczną, firmy zapewniające niszczenie danych, itp.;
 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla ich przetwarzania, zgodnie przepisami archiwizacyjnymi, tj. przez okres 12 miesięcy od dnia zakończenia korespondencji;
 8. posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania;
 9. podane przez Państwa dane osobowe nie podlegają usunięciu, ograniczeniu ich przetwarzania czy możliwości przeniesienia danych. Nie mają Państwo również możliwości wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
 10. podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym prowadzenia korespondencji z Prokuraturą. Odmowa uniemożliwia realizację celu kontaktu;
 11. mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie Waszych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 12. zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt d) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych powyższe prawa i obowiązki nie mają zastosowania w sprawach prowadzonych postępowań prokuratorskich.

Klauzula informacyjna dla osób składających wnioski o udostępnienie informacji publicznej do Prokuratury Rejonowej w Człuchowie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prokuratura Rejonowa w Człuchowie, która ma swoją siedzibę przy ul. Szczecińska 1, 77-300 Człuchów;
 2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: , Marlena Lipińska; adres e-mail: iod@slupsk.po.gov.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji złożonego wniosku o udostępnienie informacji publicznej na podstawie art. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, zmiany oraz usunięcia, zgodnie z obwiązującymi przepisami.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Klauzula informacyjna dla osób składających skargi i wnioski do Prokuratury Rejonowej w Człuchowie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prokuratura Rejonowa w Człuchowie, która ma swoją siedzibę przy ul. Szczecińska 1, 77-300 Człuchów;
 2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: Inspektor ochrony danych, Marlena Lipińska; adres e-mail: iod@slupsk.po.gov.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji złożonej skargi lub wniosku na podstawie ustawy z dnia 28 stycznia 2016r. Prawo o prokuraturze (Dz.U.2017.1767.j.t.).
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, zmiany oraz usunięcia, zgodnie z obwiązującymi przepisami.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Serwis Prokuratury Okręgowej w Słupsku używa plików cookies. W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ustawić prawa dostępu i przechowywania tych plików. Kontynuując przeglądanie serwisu bez zmian ustawień przeglądarki dobrowolnie akceptujesz zapisywanie plików cookies.
POLITYKA PRYWATNOŚCI