Komunikat Prokuratora Rejonowego w Chojnicach – PO IV WOS 0610.12.2017

Slupsk, 15 Februar 2017r.

PO IV WOS 0610.12.2017
Pr 3 Ds. 574/15 Ch-ce

Mitteilung Nr. 12/2017
(dot. oszustwa i przywłaszczenia mienia wielkiej wartości)

Auf 7 Februar 2017r. Prokurator Rejonowy w Chojnicach skierował do Sądu Okręgowego w Słupsku akt oskarżenia przeciwko 41-letniemu mieszkańcowi Chojnic Marcinowi Ł., tymczasowo aresztowanemu, podejrzanemu o wyłudzenie mienia łącznej wartości ponad 20 mln zł na szkodę Jana W. oraz Marii W, za co grozi mu kara nawet do 15 Jahre im Gefängnis.

Jak ustalono w toku śledztwa prowadzonego od grudnia 2015r. Jan W. prowadzący działalność w zakresie eksploatacji kruszywa, przede wszystkim z uwagi na stan zdrowia postanowił sprzedać kopalnię. Poprzez swoich znajomych poznał Marcina Ł. Ten jednak stwierdził, iż nie może nabyć nieruchomości ale ma możliwość uzyskania kredytu bankowego, z którego sfinansowałby zakup kopalni oraz kamienicy w centrum Chojnic należącej do członka rodziny Jana W. Warunkiem uzyskania kredytu było posiadanie spółki , najlepiej zajmującej się wydobywaniem kruszyw.

Zgodnie z sugestiami Marcina Ł. zakupiona została spółka Żwirbud, zarządzana przez tzw. słupa, a faktycznie prowadzona przez Marcina Ł., finansowana przez Jana W. Jak ustalono Marcin Ł. jest właścicielem dwóch nieruchomości obciążanych licznymi wpisami hipotecznymi. Przeciwko niemu było prowadzonych dziesiątki postepowań egzekucyjnych i takie postepowania prowadzone są nadal. Zobowiązania Marcina Ł. opiewają na miliony złotych.

Marcin Ł. utrzymywał przez cały czas Jana W. w przekonaniu , że ma znajomości w bankach i potrafi załatwić kredyt celem zakupu jego kopalni i kamienicy. Podejmował różnego rodzaju czynności wprowadzając w błąd Jana W. Przede wszystkim wytworzył w nim przekonanie, iż bank udzieli kredytu spółce tylko wtedy, gdy będzie ona miała jakikolwiek majątek. Wskazał pokrzywdzonemu, by ten podpisał umowę sprzedaży kopalni i kamienicy oraz potwierdził otrzymanie pieniędzy za sprzedaż nieruchomości.
Auf 22 września 2015r. Jan W. podpisał kilka umów z Marcinem Ł., działającym jako pełnomocnik spółki Żwirbud. Nieprawdziwie przy tym oświadczył, iż otrzymał pieniądze za sprzedaż swego mienia.

W okresie od zawarcia umów do grudnia 2015r. Jan W. zaczął domagać się kwoty należnej za sprzedaż swego majątku, a Marcin Ł. dalej podejmował działania w celu wprowadzenia w błąd pokrzywdzonego. Poprzez założoną spółkę Seven Sp. z oo. Marcin Ł. nabył od spółki Żwirbud ( występował jako pełnomocnik obu spółek) kamienicę należącą do członka rodziny Jana W., przede wszystkim w celu udaremnienia lub znacznego utrudnienia przestępnego jej pochodzenia.
Tak więc z przeprowadzonego w tej sprawie śledztwa wynika, iż Marcin Ł. po prostu wyłudził od Jana W. należącą do niego kopalnię oraz kamienicę, przy czym kamienicy się w określonym celu pozbył.

W śledztwie Marcin Ł. nie przyznał się do popełnienia zarzuconych mu czynów z art. 286§ 1kk in Verbindung. Artikel. 294§ 1kk in Verbindung. art. 12 kk oraz z art. 299§6 kk w zw. Artikel. 299§ 1 Monat. Zaś w złożonych wyjaśnieniach stwierdził, iż to on został oszukany przez Jana W.
Jak już wyżej wspomniano, sprawa będzie rozpatrywana, z uwagi na wartość wyłudzonego mienia przez Sąd Okręgowy w Słupsku.

Prokurator Rejonowy w Chojnicach
Miroslaw Orlowski