Komunikat Prokuratora Rejonowego w Człuchowie – PO IV WOS 0610.84.2017

Слупск, 29 ноября 2017r.

 

PO IV WOS 0610. 84 .2017

 

Сообщение № 84 /17
(точка. czynności seksualnych wobec nieletniej)

 

На 24 ноября 2017r. Prokurator Rejonowy w Człuchowie skierował do Sądu Rejonowego w Człuchowie wniosek o tymczasowe aresztowanie przeciwko Jackowi Dz. обвиняемый, że w okresie o 1 Июнь 2013. из 15 lipca 2015r. w Człuchowie, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wielokrotnie dopuszczał się wobec Agnieszki S., która nie miała wówczas ukończonych 15 лет, czynności seksualnych polegających na jej rozbieraniu, dotykaniu jej piersi i narządów płciowych, oraz obnażaniu się w jej obecności, a także jeden raz doprowadził ją do wykonywania czynności seksualnej polegającej na dotykaniu jego narządów płciowych oraz w okresie od 1 Июнь 2016. из 31 Август 2016. w Człuchowie, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, co najmniej dwukrotnie dopuścił się wobec Sandry W. i Wiktorii K., które nie miały wówczas ukończonych 15 лет, czynności seksualnych polegających na obnażaniu się w obecności wymienionych , TJ. o przestępstwa z art. 200§1 kk w zw. Статьи. 12 KK.

Podejrzany nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 месяцев. Podejrzanemu grozi kara do 12 годам лишения свободы.

кроме того, на 20 ноября 2017r. Prokurator Rejonowy w Człuchowie skierował do Sądu Rejonowego w Człuchowie akt oskarżenia przeciwko Piotrowi K. обвиняемый, że w okresie od września 1996r. из 26 Июль 2017,,pl,Офис окружного прокурора в Хойницах глядя Уожсич Сокол дело в PR,,pl,Июль 2017,,pl,Офис окружного прокурора в Хойницах глядя Уожсич Сокол дело в PR,,pl,Июль 2017,,pl,Офис окружного прокурора в Хойницах глядя Уожсич Сокол дело в PR,,pl. w miejscowości Wyczechy, gm. Черный, Провинции. Pomorskiego poprzez wielokrotne wszczynanie awantur domowych, a w ich trakcie popychanie i szarpanie pokrzywdzonej, a także nazywanie jej słowami powszechnie uznanymi za obelżywe, grożenie uderzeniem pogrzebaczem w głowę oraz spaleniem domu, znęcał się fizycznie i psychicznie nad swoją matką Zofią K., TJ. преступления, предусмотренного статьей. 207§ 1 кк.

Podejrzanemu grozi za ten czyn kara do 5 годам лишения свободы.

Районная прокуратура Czluchow
Томас Klukowski