Komunikat Prokuratora Rejonowego w Lęborku – PO IV WOS 0610. 21 .2017

Слупск, 3 marca 2017r.

PO IV WOS 0610. 21 .2017
PR 2 Ds. 91.2017 PR L-k

Сообщение № 21/17

( точка. wycinki drzew w Łebie)

На 3 marca 2017r. Prokuratura Rejonowa w Lęborku wszczęła śledztwo w sprawie spowodowania w okresie 24-25 2017r февраля. w Łebie na terenie 4 działek usytuowanych nad morzem w świecie roślinnym i zwierzęcym zniszczenia w związku z wycinką drzew na wskazanych działkach, TJ. действовать со статьей. 181§ 1 месяц . Śledztwo zostało powierzone do przeprowadzenia w całości Komisariatowi Policji w Łebie.

W toku dotychczas przeprowadzonych czynności przeprowadzono oględziny terenu, na którym dokonano wycinki oraz ustalono dane osób , które dokonały wycięcia drzew. Ustalono również miejsce ich składowania.

Jednocześnie trwają czynności pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku mające na celu ustalenie występowania stanowisk roślin i zwierząt podlegających ochronie na przedmiotowych działkach.

Prokurator Rejonowy w Lęborku

Patryk Wegner